Wskaźniki
2 000,00 zł

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

4 353,55

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 roku

2 557,80 zł

Podstawa ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców w 2017 roku

3 303,13 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców w 2017 roku

Kursy walut NBP
4.3184 PLN
+0,01%
3.6216 PLN
+0,61%
4.8927 PLN
+0,3%
3.7269 PLN
-0,39%