Wskaźniki
2 000,00 zł

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

4 353,55

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 roku

2 557,80 zł

Podstawa ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców w 2017 roku

3 303,13 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców w 2017 roku

Kursy walut NBP
4.2204 PLN
+0,24%
3.4234 PLN
+0,21%
4.7688 PLN
+0,09%
3.665 PLN
+0,53%