Z tarczą, czy na tarczy? Jak na nowych ustaleniach wyjdą pracujący i tworzący miejsca pracy?

2 kwietnia 2020
Z tarczą, czy na tarczy? Jak na nowych ustaleniach wyjdą pracujący i tworzący miejsca pracy?
W związku z pandemią dosłownie i w przenośni nastał „chory” czas dla przedsiębiorczości w kraju i na świecie. Analitycy już prześcigają się w prezentowaniu scenariuszy dla gospodarki światowej w różnych odcieniach czerni. Nie inaczej sytuacja będzie wyglądać w Polsce, dlatego tak ważne są działania władz, by zminimalizować pojawiające się straty. Pierwotnie prezentowane założenia tarczy antykryzysowej polskiego rządu zostały podszlifowane i w ostatnich dniach zyskały ostateczny kształt. Poznaj pomysły najnowsze rządzących na uleczenie koronawirusowej bessy.
  • Postojowe światełko w tunelu
  • Ochrona miejsc pracy
  • 3 miesiące oddechu dla mikrofirm
  • Łyżka dziegciu w beczce miodu

Postojowe światełko w tunelu

Pracownicy masowo odsyłani do pracy w trybie home office to dziś norma. Większość firm, których profil działalności pozwala na taki model, chętnie korzystają z tego rozwiązania. Choć nie jest to najwygodniejsza z form pracy, która z pewnością nie zastąpi bezpośrednich międzyludzkich kontaktów, to jednak konieczna i bezpieczna. Firmy informatyczne, czy też działające w oparciu o nowe technologie nie miały problemu z przeniesieniem środowiska pracy w domowe warunki. Inaczej sytuacja ma się z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, czy chociażby firmami logistycznymi. W związku z koniecznością uszczuplania zatrudnienia, w nie najlepszej sytuacji znaleźli się obecni zleceniobiorcy oraz osoby samozatrudnione. Rząd zaproponował więc rozwiązanie w postaci świadczenia postojowego ZUS pod pewnymi warunkami. Limitem jest kwota 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło), a także przychody poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia dla samozatrudnionych.

Ochrona miejsc pracy

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. To oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie. Firmom, które wykażą spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii i zmuszonym do redukcji czasu pracy zatrudnionych osób, nakazuje się wypłatę takiemu pracownikowi, co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Równocześnie, pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie go w 50% ze środków FGŚP do kwoty maksymalnej 1 533,09 zł, w pełni oskładkowanej. Wsparciem z Funduszu objęte są również sytuacje wymuszonego koronawirusem obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionemu członkowi załogi o maksymalnie 20%. Jest ono obliczone do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 452,27 zł.

3 miesiące oddechu dla mikrofirm

Przygotowaliśmy najwłaściwsze rozwiązania gospodarcze. Tak brzmiała wypowiedź premiera na temat pakietu przyjętych ustaw antykryzysowych. Dla najmniejszych biznesów do 9 osób rząd przewidział zwolnienia ze składek ZUS za okres marzec, kwiecień i maj, obejmujące zarówno pracodawcę, jak i zatrudnionych pracowników. Warunkiem jest założenie działalności przez 1 lutego obecnego roku. Obejmuje to następujące składki: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Również samozatrudnieni z limitem przychodów do 15 681 zł, będą mogli skorzystać ze zwolnienia, z zachowaniem świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych. Firmy, nie tylko te małe, które uzyskały w roku 2020 przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu z rokiem 2019, będą mogły odliczyć stratę od dochodu uzyskanego w 2019 roku. Z kolei firmy małe i średnie, które w związku z zaistniałą sytuacją będą zmuszone do restrukturyzacji, czy zamknięcia, mogą liczyć na przesunięcie terminów niektórych obowiązków. Szczegółowy wykaz znajduje się na oficjalnej stronie rządowej i nazywany został polityką drugiej szansy https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-przyjety-przez-rzad.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Wśród rozwiązań, które podobają się wielu przedsiębiorcom, są również takie, które budzą, co najmniej wątpliwości, a w wielu przypadkach protest. Jest to np. możliwość skrócenia pracownikowi przez pracodawcę dobowego i tygodniowego czasu nieprzerwanego odpoczynku, a także wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy. Z dystansem traktowany jest również wprowadzenie przyspieszonego trybu lub opcja niestosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, gdy zamówienia te są niezbędne do walki z koronawirusem. To budzi zastrzeżenia pod kątem jawności oraz czytelności kryteriów wyboru najwłaściwszej oferty.

Staramy się zapobiegać bankructwom przedsiębiorstw i zwolnieniom pracowników. Tak zapewniał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w sejmie, prezentując założenia tarczy antykryzysowej. Czy te działania okażą się skuteczne i wystarczające? To pokaże popandemiczna sytuacja polskiej gospodarki. Jedno jest pewne–wydarzenia ostatnich tygodni nie tylko trwale zapiszą się na kartach historii, ale też znacząco wpłyną na zmianę podejścia władz do przedsiębiorczości, czy służby zdrowia.

Czytaj także