Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że spółka pod firmą Taxly.pl Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 521-38-38-988, KRS 0000747342 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Taxly.pl

2) z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, na adres: Taxly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstruktorska 11 02-673 Warszawa, 

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: bok@taxly.pl

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta w serwisie internetowym Taxly.pl, wykonywania zawartych umów, w tym uiszczania zapłaty za usługi, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, a także umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty usług do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6) źródłem pochodzenia danych jest wypełniony przez Państwa formularz oraz Państwa aktywność w serwisie, także wynikająca z korzystania ze świadczonych usług,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa będące podwykonawcami, świadczące usługi przewozowe (kurier), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, tj. do czasu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

10) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

11) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym,

12) w zakresie, w jakim przetwarzane dane nie zostały pozyskane od Państwa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest Taxly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000747342, REGON 381200761, NIP 5213838988, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000,00 zł („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: bok@taxly.pl

Pliki cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies, z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Dane osobowe

Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych korzystając z Serwisu. Administrator oświadcza, że będzie wykorzystywał te dane tylko i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub w celu świadczenia Usług. Usługami są przede wszystkim świadczone przez Administratora usługi księgowe a także dostęp do aplikacji internetowej dostępnej w domenie Administratora (https://app.taxly.pl) (zwane dalej “Usługami”).

Cele przetwarzania danych

Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • Użytkownik chce skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie,
 • Użytkownik chce, aby Administrator skontaktował się z nim w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych produktów i usług, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
 • Użytkownik korzysta z Usług Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych

Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), a także poprzez szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz numer telefonu w przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego w Serwisie lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych produktów i usług, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
 • imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu oraz dane jego firmy, a w szczególności: lista i dane kontrahentów, pracowników, informacje o rozliczeniach, faktury sprzedażowe i zakupowe, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z Usług Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie wtedy, gdy Administrator posiada ku temu podstawę prawną, tj.:

 • umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • obowiązek prawny związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • zgoda Użytkownika wyrażona w Serwisie na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać lub ograniczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

Podanie danych

Użytkownik podaje dane osobowe w Serwisie dobrowolnie. Podanie danych jest konieczne w sytuacji, gdy Użytkownik ma zamiar lub korzysta z Usług lub chce otrzymywać informacje marketingowe drogą elektroniczną.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych swoich danych osobowych. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacji gdy:

 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien powiadomić Administratora o tym fakcie pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres bok@taxly.pl

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora są:

 • firmy hostingowe zapewniające Administratorowi miejsce na serwerach (home.pl S.A., zenbox sp. z o.o.),
 • dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach analitycznych – o ile Użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki (Hotjar, Google Analytics),
 • dostawcy usług internetowych,
 • dostawcy oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku ze świadczonymi przez Administratora Usługami
 • dostawcy platform płatniczych za pośrednictwem, których Użytkownik może opłacić dostęp do Usług (PayPro S.A., PayLane Sp. z o.o.),
 • podmioty dostarczające oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych (Freshmail, Mailchimp).

Okres przetwarzania danych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora tylko przez okres, w którym Administratora będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z współpracą przez każdą ze stron lub
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania tych danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.