Tak, możesz oznaczyć fakturę sprzedażową lub zakupową jako opłaconą. Możesz to zrobić na dwa sposoby.

Z poziomu listy dokumentów:

  1. Przejdź do listy dokumentów w przychodach lub wydatkach.
  2. Kliknij szarą ikonę przy kwocie faktury – ikona powinna stać się zielona: oznacza to, że dokument został oznaczony jako opłacony.

Z poziomu szczegółów dokumentu:

  1. Przejdź do szczegółów faktury sprzedażowej lub zakupowej.
  2. Kliknij Zapłacono w prawym górnym rogu.

Jak oznaczyć częściową płatność za fakturę sprzedażową?

  1. Przejdź do listy dokumentów przychodowych (Przychody > Lista dokumentów).
  2. Wybierz fakturę, dla której chcesz oznaczyć częściową płatność.
  3. Spośród przycisków na górze (pod numerem dokumentu) wybierz Edytuj – dzięki temu przejdziesz do edycji faktury.
  4. W sekcji Faktura opłacona wybierz Tak a następnie wpisz w polu obok wartość.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga! Nie można edytować faktur dodanych z innych źródeł, np. zaimportowanych z innych aplikacji do fakturowania lub z plików, przez co nie można też określić częściowej płatności takiej faktury.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie