Możesz dodać dowolną liczbę kont użytkowników, którzy będą mieli dostęp do Taxly. Dodając użytkownika możesz także wybrać jego rolę w aplikacji: administrator lub użytkownik. Aby dodać użytkownika musisz mieć uprawnienia administratora.

Dodawanie nowego użytkownika

  1. Kliknij na swój avatar w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz z rozwijanego menu Ustawienia.
  3. Na stronie ustawień wybierz Użytkownicy.
  4. Zobaczysz listę dodanych aktualnie użytkowników w aplikacji. Kliknij Nowy użytkownik w prawym górnym rogu.
  5. Uzupełnij dane użytkownika: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Numer telefonu jest opcjonalny – nie musisz go podawać.
  6. Wybierz rolę użytkownika: administrator lub użytkownik.

    Uwaga! Jeśli wybierzesz rolę Administrator, użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich części aplikacji, wraz z listą użytkowników oraz możliwością ich edycji, dodawania i usuwania.

  7. Określ uprawnienia użytkownika w przypadku wybrania roli Użytkownik. Użytkownik będzie miał dostęp tylko do zaznaczonych obszarów aplikacji.

Co oznacza opcja „Nie twórz konta użytkownika”?

Użytkownik będzie widoczny w systemie, ale jego konto nie będzie aktywne i nie będzie mógł się logować do Taxly. Będziesz mógł przypisywać faktury lub wydatki do tego użytkownika lub dodać kartę bankową powiązaną z użytkownikiem oraz przypisywać transakcje bankowe. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia, odznaczając tę opcję.

Czy dodany użytkownik będzie znał hasło do logowania?

Nowy użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu dostępu do aplikacji w wiadomości e-mail, w której otrzyma też hasło do zalogowania się do aplikacji. Tylko nowy użytkownik będzie znał to hasło i będzie mógł je w każdej chwili zmienić na własne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie
Ten artykuł był pomocny dla 100% użytkowników