Możesz refakturować wydatek, wystawiając na jego podstawie fakturę sprzedażową dla swojego kontrahenta. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Przejdź do listy wydatków.
  2. Wywołaj menu kontekstowe, klikając na czarną strzałkę z prawej strony dokumentu.
  3. Wybierz Refakturuj.
  4. Zostaniesz przekierowany na formularz wystawiania faktury – wybierz kontrahenta, któremu chcesz wystawić fakturę.
  5. Sprawdź poprawność danych oraz zmień dane, jeśli istnieje taka potrzeba.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga! Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność danych. Dane na fakturze sprzedażowej zostaną częściowo skopiowane z wydatku, który refakturujesz.

Co to jest refakturowanie?

Refakturowanie to nic innego jak odsprzedaż osobie trzeciej usług, które wcześniej zostały nabyte przez przedsiębiorcę. Ostatecznie refakturowanie ma na celu przeniesienie kosztów usługi na realnego nabywcę tej usługi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie