Możesz importować transakcje bankowe ze swojego banku importując transakcje z pliku CSV. Nie ma znaczenia w jakim banku posiadasz rachunek firmowy.

Importowanie historii transakcji z banku

 1. W lewym menu wybierz Bank a następnie Importuj transakcje.
 2. W oknie Importuj transakcje wybierz rachunek, do którego chcesz zaimportować historię transakcji.
 3. Dodaj plik w formacie CSV i o maksymalnej wadze 5 MB.
 4. Przyporządkuj kolumny z importowanego pliku do odpowiednich pól. Otwórz w tym celu plik z historią transakcji w arkuszu kalkulacyjnym na swoim komputerze, np. Microsoft Excel, Numbers (na MacOS) lub OpenOffice Calc. Następnie sprawdź w jakiej kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym znajduje się data transakcji i wybierz ją z listy wyboru w sekcji Przyporządkuj kolumny w aplikacji.

  Przykład: w pliku CSV otwartym w arkuszu kalkulacyjnym kolumna z datą transakcji znajduje się w kolumnie A – należy zatem z listy rozwijanej wybrać kolumnę A.

 5. Potwórz czynność przypisywania kolumn z tytułem transakcji, kwotą oraz odbiorcą.
 6. Określ separator danych, który występuje w pliku CSV. Otwórz w tym celu swój plik CSV w edytorze tekstowym na swoim komputerze i sprawdź jakim znakiem oddzielone są dane. W większości przypadków jest to znak średnika (;).
 7. Wybierz odpowiedni format daty występujący w pliku CSV.

  Przykład: jeśli daty w pliku CSV są zapisane w formie 2019-12-31, oznacza to, że format daty to YYYY-MM-DD.

 8. Opcjonalnie: możesz zapamiętać wprowadzone ustawienia pliku CSV dla wybranego rachunku bankowego z kroku 2. Dzięki temu przy kolejnym imporcie, nie będzie konieczne ponowne tych danych.
 9. Opcjonalnie: możesz zaznaczyć opcję Dodaj plik do wyciągów w Centrum plików, dzięki czemu plik zostanie także dodany do grupy Wyciągi w Centrum plików.
 10. Opcjonalnie: możesz zaznaczyć opcję Powiąż transakcje z fakturami i wydatkami, dzięki czemu aplikacja porówna listę faktur i wydatków z importowaną historią transakcji i połączy ze sobą dokumenty z poszczególnymi transakcjami na rachunku.
 11. Kliknij przycisk Importuj.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie
Ten artykuł był pomocny dla 40% użytkowników