Transakcje podczas dodawania ich w aplikacji są przypisywane do kategorii domyślnych. Możesz zmienić kategorię dla każdej z transakcji.

Z poziomu listy dokumentów:

 1. Przejdź do listy dokumentów w przychodach lub wydatkach.
 2. Zaznacz dokument, dla którego chcesz zmienić kategorię.
 3. W dolnej części okna pojawi się menu kontekstowe – wybierz Dodaj do kategorii.
 4. W nowym oknie wybierz kategorię, do której chcesz przypisać transakcję.

Z poziomu szczegółów dokumentu:

 1. Przejdź do szczegółów faktury sprzedażowej lub zakupowej.
 2. W sekcji Kategoria wybierz kategorię, do której chcesz przypisać transakcję.

Kategorie domyślne

Poszczególne typy transakcji są przypisywane do następujących kategorii domyślnych:

 • Faktura sprzedażowa – kategoria Sprzedaż
 • Faktura zakupowa (wydatek) – kategoria Wydatki
 • Wynagrodzenie pracownika – kategoria Wynagrodzenia
 • Rozliczenie podatku VAT – kategoria Podatek VAT
 • Rozliczenie podatku PIT – kategoria Podatek PIT
 • Rozliczenie podatku CIT – kategoria Podatek CIT
 • Rozliczenie ZUS – kategoria ZUS
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie
Ten artykuł był pomocny dla 71% użytkowników