Możesz zmieniać role użytkowników aplikacji. Dostępne są następujące role użytkowników: administrator lub użytkownik.

Uwaga! W aplikacji może być kilkoro administratorów.

Zmiana roli użytkownika aplikacji

  1. Przejdź do ustawień aplikacji, klikając w swój avatar w prawym górnym rogu a następnie w Ustawienia.
  2. Wybierz Użytkownicy.
  3. Wybierz użytkownika, którego rolę chcesz zmienić.
  4. W oknie edycji użytkownika zmień jego rolę w sekcji Uprawnienia i rola.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie