Jeżeli nie możesz zrealizować płatności za Taxly, zweryfikuj czy podane dane w formularzu spełniają poniższe wymagania. Wszystkie pola są wymagane i muszą zostać wypełnione prawdziwymi danymi, aby płatność mogła być zrealizowana.

Sprawdź czy:

 • Podano imię i nazwisko
 • Podano adres e-mail

  Adres e-mail musi się zawierać znak @, aby był poprawny.

 • Podano adres
 • Wprowadzono numer karty

  Numer karty nie może zawierać znaków liter, znaków specjalnych ani spacji i powinien mieć 16 znaków długości

 • Podano miesiąc ważności karty

  Miesiąc powinien być podany w formacie 2-cyfrowym, np. 08 oznacza sierpień, 09 wrzesień, 10 październik itp.

 • Podano rok ważności karty

  Rok ważności powinien być podany w formacie 4-cyfrowym, np. 2019, 2020, 2021 itp.

 • Podano kod CVV

  Kod CVV powinien składać się z 3 cyfr.

 • Podano imię i nazwisko posiadacza karty
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie
Ten artykuł był pomocny dla 50% użytkowników