Bezpieczna podróż z ubezpieczeniem. Na co zwrócić uwagę?

20 maja 2021
Bezpieczna podróż z ubezpieczeniem. Na co zwrócić uwagę?
Wakacje tuż, tuż. Wybór odpowiedniego kierunku urlopu nie jest jedyną kwestią, która zaprząta głowy spragnionych odpoczynku ludzi pracy. Równie istotnym zagadnieniem jest zdrowie, o które teraz, jak nigdy wcześniej, nie dbaliśmy tak bardzo. Ochronie tego, co najważniejsze, w tym naszego podróżnego dobytku służą rozmaite produkty firm ubezpieczeniowych lub ogólnodostępna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (#EKUZ). Przyjrzyjmy się najważniejszym propozycjom stojącym na straży poczucia bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wojaży.
  • Zdrowie bezpłatnie
  • Zdrowie za dopłatą
  • Mienie pod kontrolą

Zdrowie bezpłatnie

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, to udając się na wakacje do któregokolwiek kraju Unii Europejskiej, masz pełne prawo do korzystania z tamtejszej opieki medycznej. Jedynym wymogiem formalnym jest posiadanie tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ https://pacjent.gov.pl/ekuz). Taką opcję można nazwać bezpłatną, gdyż uiszczając składki na ochronę zdrowia na terenie naszego kraju w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, podlegasz analogicznemu zabezpieczeniu na terenie całej Unii Europejskiej. To rodzaj certyfikatu, który uprawnia Cię do skorzystania ze świadczeń medycznych w krajach Unii Europejskiej, ale także na Islandii, w księstwie Liechtensteinu, Norwegii, czy Szwajcarii. (!) Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się przepisy w zakresie opieki medycznej na terenie Wielkiej Brytanii, która znajduje się już poza Unią Europejską. Równie ważne jest kwestia wyboru placówki medycznej za granicą, szczególnie jeśli jest ona prywatna i zakres jej działań może wychodzić znacznie poza pakiet usług medycznych gwarantowanych przez EKUZ. Niemniej istotne jest zapoznanie się z prawem świadczenia opieki medycznej na terenie danego kraju, gdyż udając się tam, jesteś traktowany i leczony jak obywatel danego państwa. Zatem zdarzają się miejsca, gdzie pacjent współfinansuje leczenie i do tych zasad będzie trzeba się bezwzględnie dostosować. Na stronie pacjent.gov.pl przeczytamy, że “we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu”. Nie wolno również mylić niezbędnej pomocy medycznej z planowanymi zabiegami, gdyż EKUZ nie refunduje tego typu leczenia. Dodatkowo, zasady działania odpowiednika NFZ na terenie innego kraju UE mogą być odmienne i może zdarzyć się, że najpierw zapłacisz za leczenie, a dopiero po powrocie zza granicy będzie można ubiegać się o zwrot kosztów. Przede wszystkim, jeśli sytuacja pozwala, najpierw należy zapytać o zasady honorowania EKUZ i dopiero wtedy skorzystać z zagranicznej służby zdrowia. W niektórych przypadkach może się okazać, że transport medyczny do kraju będzie tańszy, niż podjęcie leczenia poza nim.

O EKUZ trzeba zawnioskować, okazując dowód osobisty, a jej wydanie jest bezpłatne. Wypełniony wniosek złożysz osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie w jednym ze wskazanych przez NFZ miejsc. W przypadku wniosków osobistych kartę otrzymasz od ręki lub do maksymalnie 10 dni od daty złożenia dokumentu To karta imienna, która nie obejmuje innych członków rodziny. Okres ważności dokumentu uzależniony jest od statusu ubezpieczonego.

Zdrowie za dopłatą

Innym, często znacznie szerszym wariantem ubezpieczenia zdrowotnego za granicą jest polisa turystyczna. Zazwyczaj jest ona oferowana klientom biur podróży za dodatkową opłatą i niejednokrotnie posiada kilka opcji w różnych wariantach zakresu i ceny. Takie ubezpieczenie można również wykupić indywidualnie, trzeba się jednak liczyć z większym wydatkiem, niż ma to miejsce w grupowo sprzedawanych pakietach. W przypadku ochrony zdrowia podczas wakacji najistotniejszym elementem są koszty leczenia, dlatego im wyższa suma gwarantowana, tym wyższe koszty zakupu polisy. Rekomendowaną sumą gwarantowaną na polisę jest kwota 30 tysięcy euro, ale może zdarzyć się tak, że w kraju, do którego się udajesz lepiej nie definiować limitu. A jak wiadomo, na zdrowiu nie należy oszczędzać. W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia najczęściej możesz liczyć na: pokrycie kosztów leczenia, wizytę lekarską, pomoc przy wypadku, czy hospitalizację.

Z kolei polisa turystyczna rozszerzona to dobre rozwiązanie, jeśli martwisz się o ewentualne wyższe, niż gwarantowane koszty leczenia (np. w USA, Kanadzie, Australii), albo jesteś obciążony jakimś przewlekłym schorzeniem, które może rodzić problemy lub wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Wgłębiając się w temat, warto zapytać o możliwość wykupienia opcji następstw nieszczęśliwych wypadków, czy nawet śmierci osoby bliskiej. Może się również okazać, że podczas udzielania pomocy medycznej konieczne będzie opłacenie akcji ratowniczej, czy usługi assistance, jak wcześniejszy powrót do domu, czy pomoc tłumacza, co wykracza poza podstawowy zakres ubezpieczenia. Są jednak oferty, gdzie usługi assistance wchodzą w skład podstawowego zakresu polisy turystycznej.

Mówiąc o ochronie zdrowia, dobrze jest wspomnieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Okaże się pomocne w sytuacji, gdy nieumyślnie doprowadzimy do szkody na mieniu lub osobie trzeciej. Jest to opcja dodatkowo płatna.

Wielu z podróżnych nawet nie czyta Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i załączników do umowy, które mówią o zakresie ochrony i limitach kwotowych w danych ryzykach. A są to kluczowe informacje, które powinny decydować o wyborze tej, a nie innej opcji. Warto wziąć pod rozwagę i życzyć, by nie trzeba było korzystać z polisy. Najlepiej więc spisać najpierw kwestie, które nas interesują, prawdopodobne ryzyka, a następnie porównać oferty kilku ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą. Dobrze, by przed wyjazdem sprawdzić długość karencji, czyli czas od kiedy zaczyna obowiązywać ochrona, a także uzmysłowić sobie, że suma ubezpieczenia, która wykazana na papierze może robić wrażenie, nie jest równoznaczna z kwotą odszkodowania wypłacaną przez ubezpieczyciela za dane zdarzenie.

Mienie pod kontrolą

Skradziony bagaż, zepsute okulary, a nawet uszkodzone auto – to zdarzenia, których możemy doświadczyć podczas wakacji lub w drodze na nie. Tak, jak i w przypadku ubezpieczenia zdrowia, tak i w przypadku mienia najważniejsze jest zapoznanie się z zakresem oferowanego ubezpieczenia. Wspomniane OWU są najistotniejsze, bo dobrze jest wiedzieć, kiedy według ubezpieczyciela dopuściliśmy się zaniedbania opieki nad mieniem i nie otrzymamy odszkodowania za kradzież. To, co dla ciebie cenne, jak biżuteria, czy laptop też wcale nie muszą zostać objęte ochroną. Zazwyczaj należy spełnić szereg warunków ubezpieczyciela, by danym sprzęt, rzecz została uznana za przedmiot ubezpieczenia. Szczególnej uwagi i osobnego zapytania do ubezpieczyciela wymaga np. sprzęt sportowy biżuteria, czy elektronika.

Mieniem, tyle że ruchomym, jest auto. To, obok samolotu, autokaru i ostatnio także kampera, równie chętnie wybierany środek lokomocji podczas podróży zagranicznych. W Polsce obowiązkowe jest posiadanie polisy OC (odpowiedzialności cywilnej), które pozwala także na swobodny przejazd przez wiele krajów UE. Ale są miejsca, jak np. Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Albania oraz Bośnia i Hercegowina, gdzie trzeba posiadać tzw. Zieloną Kartę. To Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który jest równocześnie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i pozwala pokryć koszty dodatkowe związane z awarią pojazdu, jak jego naprawa, wynajęcie pojazdu zastępczego, czy zakwaterowanie na czas naprawy. To wszystko w ramach tzw. Car Assistance (CA). Oprócz Zielonej Karty, w tym miejscu koniecznie należy wspomnieć o potrzebie wykupieniu AC, czyli autocasco. Zapewnia ono ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu, czy kradzieży, lecz w zależności od wybranego ubezpieczyciela też nie na terenie każdego kraju.

Zdrowie, mienie – o to dbamy podczas wyjazdu. Ubezpieczenie daje nam dodatkowo poczucie bezpieczeństwa i spokój, który jest przecież niezbędny do efektywnego wypoczynku. Nikt przecież nie chce na wakacjach siedzieć w hotelu w obawie przed mającym nastąpić jakimś nieszczęśliwym zdarzeniem. A na wypadek rezygnacji z wakacji, warto wcześniej wykupić odpowiednie ubezpieczenie 😉

 

 

źródła:
infor.pl
pacjent.gov.pl
rankomat.pl
mubi.pl
polisaturystyczna.pl

Czytaj także