Biała lista czarno na białym

16 września 2019
Biała lista czarno na białym
Podejmując współpracę z danym kontrahentem, pewnie nie raz zastanawiałeś się, czy firma, którą właśnie wybrałeś, jest tą właściwą i odpowiedzialną. Nie było do tej pory jednego kompletnego rejestru przedsiębiorców, który pozwoliłby w pełni zweryfikować wiarygodność naszego partnera biznesowego. Z odsieczą wszystkim pogrążonym w tego typu rozważaniach przychodzi stworzona właśnie przez ustawodawcę tzw. biała lista podatników VAT.
  • Wpisz się w rejestr
  • Co? Kto i kiedy?
  • Kruczek, haczyk i gwiazdka

Wpisz się w rejestr

Na takiej kompletnej liście będziemy mogli znaleźć zarówno aktualnych czynnych podatników, jak i tych, których wykreślono, czy też, którym odmówiono rejestracji. Cenną informacją dla kontrahenta może okazać się również nr rachunku firmowego, który nie jest dostępny tylko dla wtajemniczonych. O wyższości takiej listy może świadczyć fakt, że jest to lista pełna. Dotychczasowa weryfikacja czynnego podatnika odbywała się bowiem na innej e-liście Ministerstwa Finansów niż podmiotu niezarejestrowanego, wykreślonego, czy przywróconego. Nieocenioną wartością takiego wpisu jest także fakt, że w przypadku wpisu o odmowie rejestracji, podstawa prawna takiej decyzji nie stanowi tajemnicy i jest podana wprost.

Co? Kto i kiedy?

Opiekunem udostępnionej ogółowi społeczeństwa 1 września tego roku katalogu podatników jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on dbał o poprawność zapisów tam zamieszczanych, a w przypadku możliwych błędów, również sprostowane. Z kolei o aktualizację numeru rachunku bankowego przypisanego do danego podmiotu, powinien zadbać sam zainteresowany, który również sygnalizuje konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian. Wizyta na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy CEiDG i wpisanie w okno wyszukiwarki numeru NIP, czy fragmentu nazwy, powinno nas bez problemu odesłać do wpisu dotyczącego danego przedsiębiorcy.

Kruczek, haczyk i gwiazdka

Z pierwszym dniem następnego roku, tj. od 1. Stycznia 2020 r. każdy podmiot znajdujący się na białej liście podatników VAT nie może zapomnieć o dokonywaniu przelewów firmowych powyżej kwoty 15 tysięcy złotych na rachunek inny (np. prywatny) niż wskazany w ww. rejestrze. Grozi to sankcjami w postaci braku możliwości zaliczenia kwoty powyżej wskazanego limitu do kosztów uzyskania przychodu oraz odpowiedzialnością solidarną z kontrahentem, który nie odprowadził podatku od transakcji. Aktualizacja numerów rachunków w każdy dzień roboczy pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji, więc bieżące sprawdzanie poprawności ciągu cyfr w dniu przelewu jest jak najbardziej wskazane. Do końca 2019 wszelkie błędy w przelewach na rachunek inny niż firmowy objęte są tzw. karencją. Jednakże wraz z upływem tego terminu, tylko zgłoszenie własnego błędu do trzech dni, może nas ustrzec przed finansowymi konsekwencjami.

Zmiany właśnie weszły w życie, więc dopiero przyszłoroczne statystyki pokażą, czy spis okazał się przydatny oraz, czy liczba błędnych transakcji została ograniczona do minimum.

Czytaj także