Co to jest JPK? Od kiedy obowiązuje i czy muszę posiadać?

7 czerwca 2017
Co to jest JPK? Od kiedy obowiązuje i czy muszę posiadać?
Zmiany ordynacji podatkowej wprowadzone 10 września 2015 r. zmieniły zasady kontroli podatkowej. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczać organom kontroli skarbowej określone dane podatkowe. Nowe prawo wymaga od firm, aby przekazywały te dane drogą elektroniczną w formie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  • Od kiedy obowiązuje JPK?
  • Czemu ma służyć Jednolity Plik Kontrolny?

Od kiedy obowiązuje JPK?

Zgodnie z nowymi regulacjami, od połowy 2016 r. obowiązkiem raportowania w formie JPK zostały objęte duże firmy (w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej), które do prowadzenia ksiąg podatkowych używają programów komputerowych.

Z kolei mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy pomocy elektronicznych narzędzi, od 1 stycznia 2017 r. muszą przekazywać jedynie JPK_VAT, czyli plik z ewidencją zakupu i sprzedaży VAT. Od 2018 r. ten obowiązek obejmie również mikroprzedsiębiorstwa. Od lipca 2018 r. do przekazywania danych w postaci JPK będą zobligowane już wszystkie firmy.

Czemu ma służyć Jednolity Plik Kontrolny?

Wprowadzenie obowiązku raportowania danych podatkowych w formacie JPK stanowi ułatwienie dla organów kontroli podatkowej. Dzięki niemu można nie tylko wprowadzić automatyczne weryfikowane informacji, ale również usprawnić przeprowadzanie kontroli.

Korzystanie z Jednolitych Plików Kontrolnych ma pomóc również przedsiębiorcom. W oparciu o nie można przeprowadzać wewnętrzne audyty i stale monitorować sytuację firmy. Elektroniczna kontrola prowadzona przez organy skarbowe, z założenia, jest także mniej uciążliwa niż ta tradycyjna. Przede wszystkim dlatego, że fiskus może jej dokonywać poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Podobne rozwiązania stosują już niektóre z państw Unii Europejskiej, w tym m.in. Austria, Belgia, Dania, Litwa, Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania.

Czytaj także