Dawaj i dostawaj. O trudnej sztuce feedbacku w miejscu pracy

14 grudnia 2019
Dawaj i dostawaj. O trudnej sztuce feedbacku w miejscu pracy
Feedback, czyli informacja zwrotna dla pracownika np. o jego postępach, stanowi ostatnio jedno z najbardziej oczekiwanych zachowań szefa wobec podwładnego i odwrotnie. Jest to zachodnioeuropejski trend w zarządzaniu zasobami ludzkimi, który ma na celu transparencję wzajemnych oczekiwań i wyeliminowanie ewentualnych niedomówień i nieporozumień na tym tle. By jednak nie był tylko pustym sloganem, warto pokusić się o kurs lub lekturę traktującą o podstawowych zasadach trudnej sztuki feedbacku.
  • Pochwała uskrzydla, krytyka wzbogaca
  • W dobrej formie
  • Z twarzą

Pochwała uskrzydla, krytyka wzbogaca

Informacja zwrotna nie zawsze musi być krytyką. Konstruktywna forma przekazu powinna być obiektywnym komunikatem, w tym także mającym formę pochwały. To taka metoda kija i marchewki w jednym, ukierunkowana na zbudowanie pełnego obrazu działań danej osoby, zwiększającej wydajność i sprzyjającej jej rozwojowi. Dobrze, by dawanie feedbacku było na stałe wpisane w relacje szefa z podwładnym i nie budziło lęku pracownika przez formułowaniem komunikatów w stronę zwierzchnika, jak i nadmiernych kontrowersji w zespole. Poczucie bezpieczeństwa związane z możliwością bezproblemowego informowania się nawzajem o ocenie wykonywanych obowiązków jest jednym z najistotniejszych czynników umacniających dobre relacje w miejscu pracy.

W dobrej formie

By feedback był skutecznym narzędziem motywującym, należy go przekazywać w umiejętny sposób. Po pierwsze powinien być poprzedzony obustronną zgodą stron i czyniony na osobności, bez publiczności. Systematyczność w osądzie bieżących działań jest także niezwykle istotna. Spokojne formułowanie opinii, z należytym szacunkiem dla drugiej osoby nie może wzbudzić negatywnych emocji, czy nadmiernie stresować strony. Z kolei dobre przygotowanie do rozmowy przyda szefowi pożądanego autorytetu wśród pracowników. Jasno określone cele, oczekiwania i należyta argumentacja sporządzonej oceny okazują się równie istotne, co forma, w której ją przekazujemy. Najtrafniejszy będzie dialog, zakładający możliwość odpowiedzi strony otrzymującej feedback. Krótko, konkretnie i językiem korzyści–tak trzeba mówić, by skutecznie przemówić do pracownika.

Z twarzą

Dawanie swojej opinii jest często łatwiejsze niż jej otrzymywanie. Trudno słuchać krytyki, zwłaszcza, gdy informacja zwrotna jest wyłącznie suchym komunikatem, pozbawionym wyjaśnień. Poddani ocenie powinni również uzmysłowić sobie, co jest jej przedmiotem. Są to wyłącznie nasze działania, a nie my, jako osoby. Preferowane jest racjonalne, bezemocjonalne podejście do przytaczanych argumentów. Tylko taki chłodny osąd pomoże wprowadzić zmiany w naszej dotychczasowej pracy. Agresja, jak i lekceważenie uwag są zachowaniami niepożądanymi.

Feedback jest potrzeby. Co do tego faktu nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale dopiero odpowiednia forma może uczynić go silnym orężem w walce o rozwój firmy. Polub dawanie i pokochaj otrzymywanie.

Czytaj także