Dobry start czy falstart? O planowanych zmianach dla rodziców ucznia

8 kwietnia 2021
Dobry start czy falstart? O planowanych zmianach dla rodziców ucznia
Polski rząd programami społecznymi stoi. Nie raz dało się słyszeć przepełnione aurą sukcesu monologi władz, w których dumnie wymieniane są zrealizowane cele, np. te dotyczące zminimalizowania ubóstwa rodzin z dziećmi. Dziś jednak doszły specyficzne okoliczności pandemiczne, które równocześnie zmieniły potrzeby członków podstawowej komórki społecznej. Przyjrzyjmy się więc, jaką odpowiedź na nie szykuje rząd i co może zmienić się w sytuacji rodziców uczniów wraz z inauguracją nowego roku szkolnego.
  • Dobry Start 2021
  • Ulga internetowa

Dobry Start 2021

“Dobry Start” to, obok 500+, jeden ze sztandarowych punktów szerokiego rządowego programu pomocowego dla polskich rodzin. Od 2018 roku w ramach tej propozycji, rodzice dziecka uczącego się, otrzymują jednorazową kwotę w wysokości 300 zł na każdą kształcącą się pociechę. Ustawodawca definiując projekt, używa określenia inwestycji w edukację polskich dzieci. O świadczenie mogą starać się rodzice latorośli uczęszczających do szkoły, od klasy pierwszej do ukończenia 20 roku życia. Z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci niepełnosprawnych granicę stanowi ukończenie 24 roku życia. Warto również wiedzieć, że rodzice dzieci przedszkolnych oraz tzw. “zerówkowiczów” muszą obejść się smakiem. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie wniosku złożonego online lub osobiście w wyznaczonych placówkach. Do tej pory rodzice, wedle preferencji, mogli otrzymać taką zapomogę także w gotówce lub przekazem pocztowym. Korekta dotychczasowych założeń ma dotyczyć właśnie wspomnianych form przekazania środków oraz sposoby składania wniosku. Ustawodawca stawia na całkowite przeniesienie tych kwestii do sieci i zarówno przekazanie dokumentów, jak i pieniędzy ma odbywać się za pomocą systemów teleinformatycznych. Dodatkowo jedyną instytucją oddelegowaną do gromadzenia elektronicznych dokumentów z “Dobrego Startu” będzie ZUS. Taki ruch ma być gwarancją zminimalizowania kosztów obsługi, lecz równocześnie rodzi pytania o równy dostęp, szczególnie biedniejszych rodzin, do internetu. Według szacunków ministerstwa takie rozwiązanie ma przynieść niespełna 0,5 mld zł oszczędności w latach 2021-2031. Mimo iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracowało niestrudzenie również nad zmianą terminów składania wniosków (analogicznie do 500+), to jednak w 2021 aktualny pozostaje 1 lipca na opcję online i 1 sierpnia na wersję osobistą, czy za pośrednictwem poczty. Datą końcową pozostaje 30 listopada i należy pamiętać o zasadzie im później złożony wniosek, tym późniejsza wypłata świadczenia. Zatem planowane zmiany prawdopodobnie dotyczyć będę dopiero 2022 roku.

Ulga internetowa

Rodzicom dzieci uczących się zdalnie sen z powiek spędzają godziny spędzone przez ich pociechy przed ekranem monitora. Nauka w warunkach domowych, która krótkotrwale jest świetnym rozwiązaniem logistycznym, na dłuższą metę staje się nieefektywna, męcząca również dla rodziców pracujących poza domem, czy innych członków rodziny przebywających szczególnie na ograniczonej powierzchni. Do listy trosk związanych ze zdalnym nauczaniem podczas pandemii dochodzi zapewnienie wszystkim uczniom odpowiedniego sprzętu do nauki oraz bezproblemowy dostęp do internetu. Problem narasta wraz ze wzrostem liczby uczniów przebywających w jednym gospodarstwie domowym. Na starcie pandemii rozwiązanie problemu wzięli na swoje barki włodarze gmin, odciążając tym samym najbardziej potrzebujące rodziny. Jednym z pomysłów, który mógłby nieco zmniejszyć problem, byłoby postulowane przez rodziców przedłużenie ulgi na internet. Dziś obowiązuje ona w takim kształcie, że wykorzystanie jej przez dwa lata, zabiera możliwość ujęcia jej w kolejnych rozliczeniach rocznych. Okazuje się, że rok 2020, który był specyficzny pod względem wzmożonego korzystania z dobrodziejstw światłowodów, powinien być traktowany specjalnie, lecz nie jest. Ministerstwo nie planuje bowiem zmiany dotychczasowych zapisów i odliczenie od dochodu 760 złotych rocznie wydatków w dwóch kolejnych latach uważa za wystarczające.

Po roku pandemii rodzice dzieci uczących się zdalnie przekonali się, że możliwość załatwienia spraw online i dostęp do internetu są kluczowe. Dziś „Dobry Start” nie doczekał się pożądanych zmian, a po dwukrotnym skorzystaniu z ulgi na internet próżno szukać przedłużenia tego odciążenia. Nie wspominając już o rodzicach przedszkolaków, którzy muszą bez jakiegokolwiek odgórnego wsparcia sami wyposażyć swoje dzieci przed posłaniem dzieci do żłobków, czy przedszkoli. Warto zatem obserwować rządowe ruchy prorodzinne, w miarę możliwości wspierać inicjatorów zmian i korzystać w pełni ze zdalnych udogodnień, wszak rzeczywistość wirtualna stała się przez ostatni rok realną codziennością.

 

Źródła:

money.pl

infor.pl

gov.pl

Czytaj także