Droższe zagraniczne tête-à-tête? O zmianie cen roamingu

14 grudnia 2019
Droższe zagraniczne tête-à-tête? O zmianie cen roamingu
Nowy Rok przyniesie wiele zmian związanych z dodatkowymi opłatami, w tym również z zakresu komunikacji na odległość. W ten trend wpisuje się Unia Europejska, która przygotowała krajom członkowskim noworoczny prezent w postaci przemodelowania cennika usług telekomunikacyjnych.
  • Europejskie granice rozmów zagranicznych
  • Podróżuj służbowo bez dodatkowych kosztów
  • Cenna informacja

Europejskie granice rozmów zagranicznych

Wielu z nas podczas podróży zagranicznej nie raz drżało o koszt wykonywanej operacji na smartfonie z abonentami krajowymi. Jeśli dotyczyło to niezbędnej rozmowy czy wymiany informacji z kontrahentem, był to strach uzasadniony, a poniesiony wydatek konieczny do utrzymania dobrych relacji biznesowych. Na wiadomość o podniesieniu cen za owe usługi, spora rzesza zaczęła się zastanawiać nad ograniczeniem swej dostępności na czas podróży zagranicznej, czy urlopu. Rozpłynięcie się jednak nie przyniosłoby oczekiwanego efektu. Nawet ograniczenie rozmów, czy przesyłu danych może przysporzyć nam większych problemów w kontaktach biznesowych niż poczynione, pozorne oszczędności. Jest jednak światełko w tunelu. Urząd Komunikacji Elektronicznej ku uciesze podróżujących biznesmenów pozostawił na niezmienionym poziomie opłaty za smsy i połączenia. Planowane podwyżki mają dotyczyć płat dodatkowych za transmisję danych w przypadku, gdy Polityka Uczciwego Korzystania (w skrócie FUP) zostanie wyraźnie naruszona.

Podróżuj służbowo bez dodatkowych kosztów

Obecnie obowiązująca krajowa stawka za połączenia i wiadomości na terytorium Unii, może ulec modyfikacji, gdy zostanie stwierdzone niewłaściwe wykorzystanie roamingu. Nie dotyczy to okresowych podróży służbowych, które nie stanowią takiej nieprawidłowości. Zmiany obejmą transmisję danych w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Od 1 stycznia 2020 roku 1 GB (1000 MB) w roamingu w UE nie będzie mógł być wyższy niż 15 złotych netto (18,45 zł brutto), co stanowi istotną obniżkę w porównaniu do obecnego limitu na poziomie 23,27 zł brutto. Z kolei opłaty za połączenia i SMS pozostaną w niezmienionej wysokości.

Cenna informacja

Informację o zmianie wysokości opłat za przesyłanie danych powinniśmy uzyskać bezpośrednio od naszego operatora, miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów. Jako abonenci, mamy również prawo do wypowiedzenia umowy po nieoczekiwanej modyfikacji, lecz będziemy zobowiązani do zwrotu wszelkich ulg przysługujących nam na podstawie zawartej umowy.
Rozmawiaj i pisz bez ograniczeń, a dane przesyłaj z głową–takie jest przesłanie proponowanych zmian.

Czytaj także