Fokus na płynność, czyli czym jest i jak działa faktoring?

16 września 2019
Fokus na płynność, czyli czym jest i jak działa faktoring?
Kontrahenci regulujący na czas zobowiązania, którzy gwarantują tym samym płynność naszego biznesu. To marzenie wszystkich przedsiębiorców. Widmo stosu piętrzących się niezapłaconych faktur może jednak zakłócić spokojny sen niejednego przedsiębiorcy. By zapobiec temu zjawisku, sięgają po skuteczny instrument w postaci faktoringu.
  • Lepiej zapobiegać niż windykować
  • Faktoring, czyli co?

Lepiej zapobiegać niż windykować

Korzystanie z usług windykatora jest często ostatecznością, którego decydującym czynnikiem staje się konieczność. Zdrowy rozsądek podpowiada, by przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Faktoring to prewencyjna usługa polegająca na wykupie przez faktora od przedsiębiorcy (faktoranta) nieprzeterminowanych jeszcze wierzytelności z tytułu usług i dostaw kontrahentów. Dotyczy najczęściej kredytów kupieckich z odroczonym terminem płatności. Odbywa się to w formie zaliczki, która najczęściej stanowi 90% wierzytelności. Tym samym przedsiębiorca nie martwi się o rychłe przeterminowanie zobowiązań, a faktor przy okazji świadczy dodatkowe usługi niezbędnych do zmniejszenia ryzyka niewypłacalności faktoranta.

Faktoring, czyli co?

Podmioty świadczące usługi faktoringu w istocie zajmują się niewymagalnymi, najczęściej krótkoterminowymi płatnościami, wynikającymi z faktur VAT. Jednakże te tzw. usługi dodatkowe są tym, na czym najbardziej zależy firmom zajmującym się faktoringiem. Doradztwo, monitoring płatności, inkaso należności to tylko nieliczne z proponowanych działań towarzyszących zaliczkowanej wierzytelności. Jako że polskie prawo wrzuca umowę faktoringu do rodzaju umów nienazwanych, nie ma też jednej jasno zdefiniowanej regulacji określającej zasady działania tego instrumentu finansowego. Trzeba więc zaznajomić się z przepisami art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie przelewu wierzytelności, a także z konwencją ottawską UNIDROIT z 28.05.1988 r., mówiącą o faktoringu w skali międzynarodowej.

Każdy przedsiębiorca wie doskonale, że posiadanie faktora wypłacalności jest priorytetem działalności. Faktoring faktur może okazać się niejednokrotnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Czytaj także