Franczyza czy franszyza? Poznaj różnice w pojęciach i bądź świadomym przedsiębiorcą.

18 marca 2020
Franczyza czy franszyza? Poznaj różnice w pojęciach i bądź świadomym przedsiębiorcą.
Franczyza i franszyza–brzmi podobnie, lecz oznacza zupełnie coś innego. Oba określenia funkcjonującą w terminologii prawniczej i biznesie, więc warto przynajmniej nauczyć się poprawnej nazwy i stosować je adekwatnie do działań, którym są przypisane. Dla kogoś planującego własny biznes istotniejsza będzie franczyza. Zaś osoby chcące skorzystać z ubezpieczenia, baczniej przyjrzą się franszyzie. Przeczytaj i raz na zawsze rozwiej swoje wątpliwości terminologiczne.
  • Francuski szyk biznesowy
  • Umowa z klauzulą w pakiecie

Francuski szyk biznesowy

Franczyza zawdzięczająca swoją nazwę francuskiemu słowu franchise, to nic innego jak system sprzedaży towarów i usług, a czasem też technologii, oparty na ścisłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorców. Kooperacja biznesowa zostaje sformalizowana za pomocą umowy między franczyzobiorcą a franczyzodawcą, które określa warunki brzegowe współpracy. Strona, która w wyniku zawarcia umowy zyskuje prawa i obowiązku franczyzowe, ma możliwość skorzystania z know how i znaków towarowych. Równocześnie jest ona zobligowana do płacenia wynagrodzenia franczyzodawcy, a także być przygotowanym na ewentualność kontroli. Prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek powinien jednak postępować w zgodzie z założeniami, jego metodami, wiedzą, w ramach istniejących systemów podlegających danej marce. W sytuacjach kryzysowych strona udzielająca praw, jest otwarta na pomoc techniczną i handlową. W ramach pakietu udzielanego franczyzobiorcy, otrzymuje on szereg uprawnień, ale i obowiązki wynikające z prowadzenia działalności na danym terytorium, jak opłata wstępna, zachowanie poufoności, czy podjęciedziałań marketingowych.

Umowa z klauzulą w pakiecie

W przeciwieństwie do franczyzy, franszyza nie jest umową, a jedynie jej składową. Jest to postanowienie w umowie ubezpieczenia, które ma moc obniżania składki za ubezpieczenie majątkowe. Jej działanie opiera się na przerzuceniu części kosztów związanych ze szkodami na ubezpieczającego. Franszyza, w zależności od uzgodnionych warunków umowy, może mieć postać integralną, bądź redukcyjną. Pierwsza opcja, zwana również warunkową zakłada, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za te szkody, których wartość przekracza określony próg kwotowy wyrażony w walucie lub jako % sumy ubezpieczenia. Tylko za te zdarzenia wypłacane są określone kwoty, zaś wszelkie koszty związane z niżej szacowanymi zdarzeniami są ponoszone przez samego ubezpieczającego. Z kolei franszyza redukcyjna, inaczej bezwarunkowa polega na prostym mechanizmie każdorazowego obniżania wyliczonej kwoty odszkodowania o konkretną kwotę. Zatem wszystkie drobniejsze szkody nie wchodzą w zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, i pozwalają na rozsądne określenie składki za ubezpieczenie z optymalną sumą ubezpieczenia. Franszyza zwana klauzulą umową jest szczególnie istotna tam, gdzie szkodowość jest na dużym poziomie, a ubezpieczający nie dysponuje imponującym budżetem na cele ubezpieczeniowe.

Korzystasz z franczyzy, czy z franszyzy? Warto to wiedzieć, bo od tego zależy, czy ty płacisz, czy płacą tobie. Świadomość biznesowa z podstawową wiedzą z zakresu ubezpieczeń jest dziś niezbędna, by móc nie tylko zabłysnąć w towarzystwie, ale przede wszystkim świadomie skorzystać ze swoich praw i należycie wywiązywać się z obowiązków.

Czytaj także