Granice zostały przekroczone. Wszystko, co musisz wiedzieć o świadczeniach z powodu kwarantanny po powrocie do kraju.

9 kwietnia 2020
Granice zostały przekroczone. Wszystko, co musisz wiedzieć o świadczeniach z powodu kwarantanny po powrocie do kraju.
Każdy, kto choć pobieżnie śledzi informacje na temat nowych regulacji dotyczących sytuacji epidemicznej w Polsce wie doskonale, że po przekroczeniu granicy naszego kraju należy poddać się obowiązkowej kwarantannie. Oprócz faktu, że dla wielu pracujących zawodowo jest to oczywista, choć konieczna niedogodność, to również wiążą się z nią odpowiednie przepisy porządkujące kwestie płatności za wspomniany okres. Jeśli znalazłeś się w gronie przymusowo odizolowanych, sprawdź, co należy ci się od ZUS-u.
  • Witamy na kwarantannie
  • Świadczenie na wniosek
  • Przymusowe gwarantowane

Witamy na kwarantannie

Przekroczenie granicy państwowej po 15 marca 2020 roku wiąże się z obowiązkową kwarantanną, która trwa 14 długich dni. Tak wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
Siła zasiłku
Wszystkim osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje w tym czasie świadczenie z tytułu choroby lub zasiłek chorobowy. Do grupy tej należą pracownicy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, a także zleceniobiorcy, czy osoby prowadzące pozarolniczną działalność gospodarczą, które zostały ubezpieczone dobrowolnie.

Świadczenie na wniosek

Podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczenia jest wniosek złożony do płatnika składek, czyli do zleceniodawcy lub pracodawcy. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie ZUS-u (w załączeniu) i obowiązuję termin 3 dni roboczych na przedłożenie wniosku, liczonych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Jeśli to ZUS wypłaca świadczenie, termin ten ulega wydłużeniu do 7 dni. Najwygodniejszym kanałem wysyłki jest Platforma Usług Elektronicznych, przez którą można przesłać oświadczenie w formie skanu lub zdjęcia (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) wraz z zaświadczeniem Z-3 / Z-3a. Z kolei osoby prowadzące działalność pozarolniczą posiłkują się wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Szczegółowa instrukcja, jak skutecznie złożyć wniosek, dostępna jest na stronie urzędu (w załączeniu). Istnieje także możliwość skrócenia lub odwołania ubezpieczonego z kwarantanny. Taka sytuacja zobowiązuje do poinformowania wypłacającego świadczenie o tym przypadku.

Przymusowe gwarantowane

Bardzo dużo miejsca poświęca się obowiązkowej kwarantannie osób powracających do kraju. Gdy jednak porówna się ich sytuację do osób standardowo zamkniętych w swoich domach z powodu koronawirusa, to nie jest ona wyjątkowo niedogodna. Brak możliwości wyjścia poza własne lokum można zastąpić pomocą służb lub znajomych. Biorąc pod uwagę ryzyko, jakie może za sobą nieść brak kwarantanny, wydaje się to najlepsze możliwe wyjście z tej ryzykownej sytuacji. Ubezpieczeni nie pozostaną bez środków do życia– to może dziś zagwarantować obywatelowi państwo kierujące na obligatoryjną izolację.

Czytaj także