Innovation Coach – narzędzie, które unowocześni biznes

4 listopada 2019
Innovation Coach – narzędzie, które unowocześni biznes
Fundusze unijne od lat w różnoraki sposób wspomagają biznes w Polsce. Wszelkie szkolenia, programy wspierające i doskonalące stały się standardową formą wykorzystania środków z Unii Europejskiej. XXI wiek przyniósł oczekiwanie, by biznes nie był wyłącznie nastawiony na zarabianie, ale wnoszenie dodatkowej wartości na rynek w postaci innowacji. Modne ostatnio słowo jest kluczowe w proponowanym rozwiązaniu i będzie stanowiło istotę wszelkich działań.
  • Stacja coaching
  • Mile widziany pasażer
  • Kierunek innowacja

Stacja coaching

Innovation Coach to program skierowany do ekspertów, ale przede wszystkim przedsiębiorców, którzy z wiedzy eksperckiej chcieliby skorzystać. Można więc zgłaszać swoje uczestnictwo będąc właścicielem firmy, ale i fachowcem w jednej z dziedzin, będącej tematem. Panel opiera się na wiedzy doradców z zakresu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej przekazywanej firmom. Z pomocą funduszy europejskich będzie można śmiało rozpocząć działalność badawczo-rozwojową.

Mile widziany pasażer

Na stronie programu (https://www.innovationcoach.pl/) czytamy, że projekt „realizowany jest w ramach II ścieżki instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (w skrócie STEP II) i finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), w partnerstwie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju”. Ma ona na celu wdrożenie innowacji metodą coachingu, a tym samym podniesienie kompetencji przedsiębiorstw. Jest jednak kilka zastrzeżeń, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem uczestnictwa. Najchętniej widziane są przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z dotacji na projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne oraz nie mają doświadczenia w tej materii. Dodatkowo muszą zadeklarować chęć inwestycji w innowacje oraz projekty badawczo-rozwojowe. To w zasadzie wszystko.

Kierunek innowacja

Twórcy przekonują, że to świetna alternatywa dla innych metod służących podniesieniu atrakcyjności firmy na rynku. Zmieniające się otoczenie biznesowe, wymagania klientów i galopujące nowe technologie, wymusiły na prowadzących biznes zmiany, które są niezbędne do pójścia o krok dalej w rozwoju. Pogłębiona analiza potencjału firmy oraz konkurencji rynkowej, zdefiniowanie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, a także liczne wnioski i wskazówki po przeprowadzeniu badania, to efekty, które będą stanowić wymierną korzyść dla biznesu. Strategia działania, odpowiednio dobrana przez eksperta pozwoli wdrożyć rozwiązanie dedykowane dla konkretnej firmy. Samorozwój pracowników przy okazji coachingu bonusem, którego nie można zbagatelizować

Minusów programu w zasadzie brak. Warto więc skorzystać z tej ciekawej alternatywnej drogi rozwoju, która, co ważne dla oszczędnych, jest drogą bezpłatną.

Czytaj także