Jak wystawić fakturę dla zagranicznego kontrahenta?

5 lipca 2017
Jak wystawić fakturę dla zagranicznego kontrahenta?
Polska firma, która realizuje zamówienia zagranicznych kontrahentów jest zobowiązana do wystawienia faktury zgodnie z przepisami prawa polskiego. W tym wypadku dokument potwierdzający transakcję nie zawiera jednak informacji o stawce i kwocie podatku VAT oraz kwocie brutto. Wynika to z faktu, że wartość zleceń realizowanych dla zagranicznych przedsiębiorców, podlega opodatkowaniu na zasadach obowiązujących w państwie usługobiorcy.
  • Jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze?
  • W jakim języku powinna być faktura?

Jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze?

Wystawiając fakturę firmie z zagranicy należy podać:

  • nazwę, NIP i dane adresowe sprzedawcy
  • nazwę, NIP i dane adresowe kupującego
  • numer faktury
  • datę wystawienia dokumentu
  • przedmiot faktury
  • wartość sprzedaży netto.

Faktury wystawiane dla kontrahentów z Unii Europejskiej powinny dodatkowo zawierać NIP UE obu stron transakcji. W polu na stawkę podatku należy wpisać NP jako informację o tym, że w takim przypadku zlecenie nie podlega polskiemu opodatkowaniu.

Dodatkowo, jeśli to nabywca jest odpowiedzialny za opodatkowanie zakupu, na fakturze powinna pojawić się informacja o odwrotnym obciążeniu.

W jakim języku powinna być faktura?

Fakturę dla zagranicznego kontrahenta najlepiej wystawić po angielsku, ewentualnie w wersji dwujęzycznej. Warto jednak pamiętać, że adnotacja o odwrotnym obciążeniu musi być dokonana po polsku. Ponieważ dla firmy z zagranicy taka informacja nie będzie zrozumiała, obok można dodać zwrot angielski: reverse charge.

Czytaj także