Jak założyć działalność gospodarczą? Krok po kroku

7 czerwca 2017
Jak założyć działalność gospodarczą? Krok po kroku
Pierwszym etapem zakładania firmy jest wybór jej formy. To czy nasze przedsiębiorstwo pod względem organizacyjnym i prawnym będzie jednoosobową działalnością czy spółką zdeterminuje wielkość środków potrzebnych na jego założenie.
  • Od czego zacząć zakładanie firmy?
  • Założyłem firmę, czy muszę być płatnikiem VAT?
  • Jaką formę opodatkowania wybrać?

Od czego zacząć zakładanie firmy?

Aby nasza firma mogła zacząć funkcjonować, niezbędna jest jej rejestracja poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Rejestracja jest bezpłatna, a wniosek można założyć online albo udając się do właściwego urzędu gminy. W formularzu podajemy swoje dane osobowe oraz informacje na temat zakładanej firmy w tym:

  • rodzaje wykonywanej działalności wg PKD
  • główne miejsce wykonywania działalności
  • formę opodatkowania
  • czy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

Złożenie wniosku do CEIDG powoduje również wpisanie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, a tym samym nadanie numeru REGON. Dodatkowo informuje ZUS o nowym płatniku składek na ubezpieczenie społeczne.

Kolejnym krokiem na drodze do własnej działalności jest założenie firmowego konta bankowego. Jest to o tyle ważne, że wprowadzone na początku 2017 r. zmiany wymagają, aby wszystkie transakcje powyżej 15 000 zł były opłacane przelewem. W innym przypadku nie będzie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Polskie prawo pozwala na używanie konta osobistego jako konta firmowego. Jednak aby móc skorzystać z takiej możliwości należy dołączy do druku CEIDG-1 wypełnione załączniki: CEIDG-RB i ZBA.

Założyłem firmę, czy muszę być płatnikiem VAT?

Po założeniu działalności gospodarczej niezbędne jest również jej zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym. Przedsiębiorcy, którzy chcą zostać płatnikami VAT muszą w nim złożyć wypełniony druk VAT-R. Formularz musi trafić do fiskusa najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności.

Istnieją jednak sytuacje, w których przedsiębiorca może być zwolniony z płacenia podatku VAT. Zwolnienia przedmiotowe pozwalają na zwolnienie z VAT ze względu na rodzaj wykonywanej działalności i dotyczą m.in. usług związanych z ochroną zdrowia, ubezpieczeniowych czy nauki języków obców.

Druga z możliwości pozwala na zwolnienie z VAT ze względu na obroty. W tym wypadku właściciel firmy może zrezygnować z rejestrowania się jako płatnik aż do chwili, gdy w danym roku podatkowym jego sprzedaż nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Z tego przywileju wyłączeni są m.in. dostawcy niektórych towarów i usług, a także firmy świadczące usługi prawnicze czy jubilerskie.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Przedsiębiorcy mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub w formie ryczałtu. Z pierwszej możliwości, poza osobami, które to zadeklarowały, korzystają ci właściciele firm, którzy nie uzupełnili wniosku CEIDG-1 o formularz PIT-16 lub nie złożyli odpowiedniego oświadczenia w US. Zgodnie z tym modelem wysokość płaconego podatku zależy od wysokości dochodów podatnika i wynosi 18 lub 32 proc.

Podatek liniowy zakłada stałą stawkę w wysokości 19 proc. Z kolei osoby fizyczne opłacające podatek ryczałtem mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Pierwsza z możliwości przysługuje jedynie tym, których działalność wymienia ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z reguły stawki ryczałtu wynoszą od 2 (w przypadku rolników) do 20 proc. w zależności od tego, z jakiego tytułu został osiągnięty przychód.

W przypadku rozliczenia w oparciu o kartę podatkową przedsiębiorca nie musi prowadzić żadnej ewidencji, ustalać wysokości podatku czy nawet składać zeznań podatkowych. Kwotę należnego podatku wylicza mu Urząd Skarbowy na podstawie danych szacunkowych.

 

Czytaj także