Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Wszystko co, musisz wiedzieć

6 czerwca 2017
Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Wszystko co, musisz wiedzieć
Spółka z o.o. różni się tym od działalności gospodarczej, że posiada własną osobowość prawną. Może więc dokonywać czynności we własnym imieniu, a co za tym idzie, ponosić odpowiedzialność swoim majątkiem, a nie majątkiem należącym do wspólników.
  • Jak założyć spółkę zoo? Ile to kosztuje?
  • Zakładanie spółki przez internet
  • Czy w spółce z o.o. musi być więcej niż jeden udziałowiec?

Jak założyć spółkę zoo? Ile to kosztuje?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny – u notariusza lub przez internet. Drugie rozwiązanie jest tańsze, ponieważ pozwala zaoszczędzić na kosztach notarialnych. W tym wypadku, wszystkie opłaty nie powinny przekroczyć 600 zł.

Zakładanie spółki z o.o. wiąże się również z wpłatą kapitału zakładowego o minimalnej wartości 5000 zł. W praktyce, wystarczy samo oświadczenie, w którym zadeklarujemy, że kapitał został opłacony.

Pierwszym krokiem na drodze do założenia własnej spółki z o.o. jest spisanie umowy spółki, zawierającej m.in. informacje o:

  • siedzibie spółki
  • przedmiocie jej działania
  • wysokości kapitału zakładowego
  • liczbie i wartość udziałów każdego ze wspólników.

Jeśli spółka będzie jednoosobowa zamiast umowy należy sporządzić akt założycielski. Oba dokumenty powinny być zawarte w formie aktu notarialnego.

Koszt przygotowania umowy spółki przez notariusza zależy od kwoty kapitału zakładowego. Przy minimalnym – 5000 zł – koszt ten wyniesie 160 zł netto, czyli 195,20 zł brutto. Do tej kwoty należy doliczyć również opłaty za sporządzenie odpisów (6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę), które należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędzie skarbowym.

Po spisaniu umowy spółki należy powołać jej zarząd oraz, jeśli jest to wymagane, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w KRS, Urzędzie Skarbowym i ZUS. Nie oznacza to jednak, że każdą z tych instytucji musimy odwiedzić osobiście. Wszystkie formalności możemy załatwić w jednym okienku w Sądzie Gospodarczym, do którego powinniśmy stawić się z wypełnionymi drukami: KRS-W3 (wraz z załącznikami), NIP-2, RG-1 (REGON), ZUS-ZPA oraz VAT-R.

Opłata sądowa za wniosek rejestracyjny w Krajowy Rejestrze Sądowym wynosi 500 zł. Kolejne 100 zł kosztuje ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowym wydatkiem jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego kwota obliczana jest w oparciu o wysokość kapitału zakładowego (0,5 proc. tej kwoty) i pomniejszana o koszty notarialne związane z przygotowaniem umowy spółki oraz odpisów, a także o koszt wpisu do KRS i MSiG. Tak wyliczoną wartość opłacamy u notariusza, który przygotował umowę. Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali spółkę przez internet muszą odprowadzić należny podatek we własnym zakresie.

Od 2015 roku osoby zakładające spółkę z o.o. nie muszą już ponosić dodatkowych kosztów związanych z rejestracją podatnika VAT, chyba, że chcą uzyskać jej potwierdzenie. Wówczas są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 170 zł.

Zakładanie spółki przez internet

Zakładanie spółki z o.o. przez internet odbywa się na portal S24. To tu można złożyć wniosek o wpis do KRS-u, a wszystkie niezbędne dokumenty generowane są automatycznie. Wystarczy założyć konto i skorzystać z opcji “Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy”.

Czy w spółce z o.o. musi być więcej niż jeden udziałowiec?

Polskie prawo dopuszcza zakładanie jednoosobowych spółek z o.o.. Wówczas to założyciel posiada 100 proc. udziałów i ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej i społecznej.

Inaczej jest w przypadku udziałowców. Z samego faktu bycia wspólnikiem spółki z o.o. nie wynika konieczność opłacania składek ZUS-owskich. Sytuacja zmienia się dopiero, gdy stają się pracownikami spółki lub jej zleceniobiorcami.

Czytaj także