Jesień zmian dla polskich firm

28 sierpnia 2020
Jesień zmian dla polskich firm
Wraz z ostatnimi promieniami wakacyjnego słońca nieuchronnie zbliża się gospodarcza jesień z widmem drugiej fali koronawirusa, ale też z propozycją modyfikacji przepisów dla firm. W związku z prognozowanym, zwiększonym deficytem budżetowym, ustawodawca postanowił ciężar wydatków przerzucić na właścicieli firm. Sprawdź, czy jesteś w grupie objętej planem zmian.
  • Kontrola pracodawcy, podstawą zaufania wobec pracownika
  • Składka ZUS–łata na dziurę budżetu
  • Kary za zatory

Kontrola pracodawcy, podstawą zaufania wobec pracownika

Duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, niebawem będą musiały baczniej przyglądać się swoim pracownikom. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje projekt, który zakłada nałożenie na pracodawcę uznaniowej kary za błąd popełniony przez pracownika. Nie chodzi tu o jakikolwiek błąd, lecz intencjonalne działanie, którego efektem jest negatywny wpływ na otoczenie, środowisko. Do przykładów takiego zdarzenia może należeć np. wypuszczenie ścieków z fabryki, które zanieczyszczą środowisko i wpłyną na pogorszenie jakości wód gruntowych. Odpowiedzialność zbiorowa dotyczy tych podmiotów, które mają już wypracowane mechanizmy kontroli podwładnych, a co za tym idzie, nie mogą tłumaczyć się niewiedzą o działaniach zatrudnionych. Niedochowanie należytej staranności przez kadrę zarządzającą musi zostać dowiedzione. Zasadność i wysokość kary ma ustalać sąd, a sam ustawodawca szacuje, że potencjalne kary zwiększą wpływy do niepewnego dzisiaj budżetu państwa.

Składka ZUS–łata na dziurę budżetu

Kolejną propozycją rządzących na załatanie dziury budżetowej jest zwiększenie wysokości składki ZUS na ubezpieczenia społeczne o 552,12 zł w skali roku. Jednym z powodów podwyższenia płatności jest prognozowane (na rok 2021 r.) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, większe o 225 złotych brutto miesięcznie. Równocześnie minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku ma wynieść 2,8 tysiąca złotych brutto, czyli będzie większe o 200 złotych. Zatem jasne stało się, kto zostanie obciążonymi zmianami. Również najmniejsi, korzystający z preferencyjnych składek ZUS będą musieli liczyć się z podniesieniem płatności w skali miesiąca o 18,98 zł. Choć rząd nie wskazał ostatecznie twardych danych, to firmy już muszą się liczyć z podniesieniem opłat, o których wymiarze dowiedzą się około połowy września.

Kary za zatory

Na osłodę małym firmom pozostaje informacja na temat dziejącego się na naszych oczach procesu udrażniania zatorów płatniczych wobec niewielkich biznesów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z Ustawą o zwalczeniu zatorów płatniczych obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., wziął się za nierzetelnych płatników, którzy blokują i kumulują płatności dla swoich kontrahentów. Uwzględniając wysokość zadłużenia oraz długość zwłoki, UOKiK może nałożyć nawet wielomilionowe kary za takie poczynania, gdyż ich wysokość nie jest w żaden sposób limitowana. Poprawa płynności najmniejszych firm i rezygnacja z kredytowania działań to dwie największe korzyści w działającym systemie egzekwowania płatności.

Niepewny czas odbija się wyraźnie na poczynaniach ustawodawcy wobec przedsiębiorców. Choć kwoty wskazane w propozycji zmian nie są wielkie, to już skumulowane z innymi podwyżkami dają już całkiem sporą barierę rozwoju, szczególnie dla mniejszych, startujących biznesów.

Czytaj także