Kiedy KAS może zablokować konto firmy?

29 czerwca 2018
Kiedy KAS może zablokować konto firmy?
Zgodnie z ustawą o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej od 30 kwietnia 2018 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo zablokować konta firm, które są podejrzewane o dokonywanie oszustw podatkowych.

Nowe prawo zobowiązuje banki i SKOK-i do przekazywania fiskusowi informacji o rachunkach bankowych tzw. podmiotów kwalifikowanych, czyli:

  • osób fizycznych, którzy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchodzą za przedsiębiorców
  • osób fizycznych innych niż określone powyżej, a które prowadzą działalność zarobkową na własny rachunek
  • osób prawnych
  • jednostek administracyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Dodatkowo banki i SKOK-i mają informować KAS o wszelkich transakcjach zawartych na “monitorowanych” kontach, w tym zarówno płatnościach gotówką, kartami płatniczymi czy z wykorzystaniem technologii mobilnych).

Te dane mają posłużyć do określenia ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Próbę oszukania fiskusa ma wykrywać algorytm, który do zidentyfikowania nieprawidłowości będzie używał m.in. szczegółowych kryteriów ekonomicznych, geograficznych, a także zachowań oraz rodzaju powiązań. Jeśli system dostrzeże nieprawidłowości automatycznie poinformuje szefa KAS.

Osoba kierująca Krajową Administracją Skarbową będzie mogła zweryfikować efekty analizy, m.in. korzystając z prawa do uzyskania z banków i SKOK-ów dodatkowych informacji. Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone nastąpi blokada rachunku na maksymalnie 72 godziny.

Zdaniem ustawodawców, cały system został przemyślany w taki sposób, aby firmy nie odczuwały jego działania. Z tego też powodu blokada konta, ma być działaniem ostatecznym i zarezerwowanym tylko dla sytuacji, w których w żaden inny sposób nie będzie można zabezpieczyć interesów Skarbu Państwa.

Nałożenie blokady jest równoznaczne z zamrożeniem wszystkich funduszy na koncie. Korzystanie z pieniędzy będzie więc niemożliwe. Co więcej, ani bank ani SKOK, w razie nałożenia blokady, nie będzie mógł poinformować o tym swojego klienta. Zrobić to może jedynie szef KAS.

W skrajnych sytuacjach blokada konta może być przedłużona nawet do trzech miesięcy. W tym czasie właściciel rachunku podejrzany o dokonywanie nieprawidłowości skarbowych nie będzie mógł dokonywać przelewów, transakcji kartą, wypłat gotówki czy nawet regulować rat kredytów.

Czytaj także