Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?

5 lipca 2017
Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
Przepisy nakładają obowiązek posiadania kasy na tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje usługi lub produkty osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym. Jeżeli jednak świadczysz usługi B2B, kasa fiskalna nie będzie Ci potrzebna.
  • Zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej
  • Nie wszyscy muszą posiadać kasę fiskalną

Zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Od ogólnej zasady istnieją jednak odstępstwa. Na zwolnienie z obowiązku posiadania kasy mogą liczyć te firmy, które w ciągu roku nie osiągnęły dochodu powyżej 20 tys. zł. Ta sama zasada dotyczy również podatników, którzy rozpoczęli działalność w ciągu roku. W ich przypadku jednak wysokość limitu jest określona proporcjonalnie do czasu prowadzenia biznesu.

Ta zasada nie obejmuje jednak m.in. dostawców: gazu płynnego, wyrobów z metali szlachetnych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów tytoniowych czy perfum i wód toaletowych. W ich wypadku przepisy dotyczące zwolnienia nie obowiązują nawet jeśli roczny obrót jest mniejszy niż 20 tys. zł.

Nie wszyscy muszą posiadać kasę fiskalną

W opozycji do nich prawodawca określił te typy działalności, które bez względu na limit nie muszą rejestrować sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych. Z tego typu preferencji mogą skorzystać:

  • dostawców wysyłkowych i usługodawców, których klienci dokonują zapłaty na poczcie, za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  • firmy świadczące usługi telekomunikacyjne
  • przedsiębiorstwa zajmujące się finansami i ubezpieczeniami
  • firmy specjalizujące się w usługach edukacyjnych, za wyjątkiem szkół i instruktorów tańca oraz instytucji zajmujących się prowadzeniem zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Przedsiębiorca, który ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, może skorzystać ze specjalnej ulgi przysługującej na jej zakup. Ulga obejmuje 90 proc. cenny netto, jednak nie może wynosić więcej niż 700 zł.

Czytaj także