Kod TP w JPK- czym jest, kiedy go stosować?

10 listopada 2020
Kod TP w JPK- czym jest, kiedy go stosować?
Jak pisaliśmy już wcześniej, od 1 października 2020 r. podatnicy są zobowiązani do stosowania w ewidencji VAT specjalnych kodów. Z oznaczeniami w nowym JPK powstało wiele wątpliwości i niejasności. Dziś przyjrzymy się kodowi TP, który zbudził sporo kontrowersji wśród stron dokonujących transakcji.
  • Transakcje powiązane
  • Bliska relacja
  • Znaczący wpływ
  • TP w praktyce

Transakcje powiązane

Wspomniany kod TP to oznaczenie, które należy umieścić w ewidencji sprzedaży, jeśli istnieje powiązanie między nabywcą a dostawcą/usługodawcą. Owe relacje między podmiotami nie podlegają dowolnej interpretacji, lecz są wprost zdefiniowane w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Z kolei art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określają, które z podmiotów należy nazywać “powiązanymi”. Oznaczenie TP na fakturze jest obowiązkowe wtedy, gdy Twoim kontrahentem jest firma, z którą wiążą Cię bliskie relacje, czy też może ona wywierać na Ciebie znaczący wpływ. Kwota faktury nie zwalnia z obowiązku wpisania odpowiedniego oznaczenia. Ważna informacja jest taka, że w ewidencji zakupów nie nałożono obowiązku wykazywania tych powiązań. Prawdopodobnie ustawodawcy chodziło o kontrolę nad nieuczciwymi praktykami zaniżania VAT-u należnego.

Bliska relacja

Nie brzmi jak urzędowa definicja? Wręcz przeciwnie! Według nowych przepisów, to nic innego, jak pokrewieństwo i powinowactwo z kierownictwem firmy, której wystawiamy fakturę. Wskazaną grupę obejmuje I i II stopień pokrewieństwa (ojciec, matka, babcia, dziadek, dzieci, wnuki, rodzeństwo), a także I i II stopień powinowactwa (teść, teściowa, zięć, synowa, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata, mąż siostry). Faktura dla rodziny lub znajomych? To trzeba będzie odnotować w JPK.

Znaczący wpływ

Jeśli jeden z podmiotów transakcji sprzedaży wywiera znaczący lub bezpośredni wpływ na co najmniej jeden inny podmiot transakcji, wtedy też symbol TP jest konieczny. O znaczącym wpływie mówimy wtedy, gdy posiadasz w firmie, której wystawiasz fakturę więcej niż 25% kapitału, prawa głosu lub udziałów w zyskach tejże. Do grupy znaczących wpływów należy też relacja, gdy możesz pochwalić się udziałami w innej spółce, która z kolei ma udziały w spółce, której wystawiasz fakturę. Również zajmowane przez Ciebie stanowisko jest niezwykle istotne. Pełnisz kluczową dla firmy funkcję, jesteś dyrektorem? To dla fiskusa sygnał, że masz również znaczący wpływ na decyzje przedsiębiorstwa, któremu wystawiasz fakturę.

TP w praktyce

Technicznie sam symbol TP wybiera się spośród dostępnych opcji oznaczenia dokumentu, a nie wpisuje samodzielnie. Zatem każdy dokument, który wprowadzamy, powinien mieć możliwość wyboru spośród 13 dostępnych procedur. W przypadku faktur wielopozycyjnych nadajesz procedurę do całej faktury, a nie do poszczególnych pozycji. Warto powoli i rozważnie stosować oznaczenia, ponieważ każdy błąd zagrożone jest sankcją grzywny w wysokości 500 zł za każdą pomyłkę.

Czytaj także