Kodeks pracy po nowemu – ukłon w stronę pracownika

14 października 2019
Kodeks pracy po nowemu – ukłon w stronę pracownika
Serię zmian w polskim prawodawstwie uzupełniają istotne zapisy w kodeksie pracy, które weszły w życie z dniem 7 września. W myśl wprowadzonych poprawek pracodawca musi się mieć na baczności, zarówno w kwestiach formalnych, jak i w bardziej delikatnej materii zachowań, które mogą zostać uznane za niewłaściwe. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to zmiany potrzebne, choć wymagające zmiany podejścia do niektórych definicji i ram czasowych.
  • Dzień ostatniej szansy
  • Mobberzy, strzeżcie się!
  • Wszystko w rodzinie

Dzień ostatniej szansy

W myśl nowych zapisów kodeksu pracy, zmianie ulega termin dostarczenia pracownikowi świadectwa pracy. Dokument powinien zostać wydany osobiście w ostatnim dniu pracy lub wysłany pocztą za potwierdzeniem odbioru, w maksymalnym terminie siedmiu dni po ustaniu stosunku pracy. Równocześnie na wniosek pracownika wydłużeniu do 14 dniu od otrzymania świadectwa, ulega termin na złożenie prośby o sprostowanie wykrytych błędów. Pracownik, którego deklaracja zostanie odrzucona przez pracodawcę, zyskuje w stosunku do starych zapisów 7 dodatkowych dni (w sumie ma 14 dni) na skierowanie sprawy do sądu pracy. Ustawodawca uzupełnił nowe przepisy o kary za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Niesolidny przedsiębiorca przyłapany na niedotrzymaniu zapisów kodeksu pracy może się spodziewać od 1000 do 30 000 zł grzywny. Działy kadr są również zobligowane do zaznajomienia się z nowym wzorem świadectwa pracy, który został przemodelowany zgodnie z wprowadzonymi zapisami w kodeksie.

Mobberzy, strzeżcie się!

Przeciwdziałanie mobbingowi to cel wprowadzonych zapisów w kodeksie pracy. Istniejący dotychczas niepełny katalog zachowań uznawanych za mobbing przechodzi oficjalnie do przeszłości. Obecnie każdy przejaw nierównego traktowania pracowników może zostać uznany za dyskryminację, niezależnie od okoliczności, czy użytych argumentów. Naganne stanie się oficjalnie używanie argumentu płci, wieku, narodowości, a także orientacji seksualnej, czy poglądów politycznych. Pracownicy poddaniu procederowi mobbingu zyskują tym samym prawo do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu w trakcie pracy, a nie dopiero tuż po rozwiązaniu umowy.

Wszystko w rodzinie

Totalnym zaskoczeniem jest wprowadzenie przez ustawodawcę instytucji urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla dziadków i rodzeństwa. Którym również przysługiwać będzie prawo do urlopu wypoczynkowego, po wykorzystaniu macierzyńskiego. To, co do tej pory było domeną jednego z rodziców, dziś staje się udziałem innych członków rodziny. Wszelkie prawa chroniące do tej pory rodzica-pracownika wracającego z urlopu, m.in. prawo do ochrony przed zwolnieniem zostają w myśl nowych przepisów rozszerzone na wskazaną grupę adresatów zmian.

Powyższe zapisy mogą zostać uznane za rewolucyjne, choć dopiero czas i statystyki pokażą, czy wykrywalność mobbingu spadnie, świadectwa pracy będą wydawane terminowo, a rodzina skorzysta z urlopu macierzyńskiego. Czasy się zmieniają, więc kodeks pracy musi siłą rzeczy ewoluować.

Czytaj także