Kosztowne paliwo? Ale numer!

13 lutego 2020
Kosztowne paliwo? Ale numer!
W klimacie zmian dla przedsiębiorców w 2020 roku jest również kwestia wrzucania w koszty faktur za paliwo. Wraz z nastaniem 1. stycznia sposób wystawiania paragonów będzie ściśle określony. Drogi przedsiębiorco, zapoznaj się z nową regulacją i nie daj się wmanewrować w karuzelę wyłudzania podatku VAT, żartobliwie nazywanego przez niektórych fakturozą.
  • W zgodzie z paragrafem
  • Fakturkowe eldorado
  • NIP na już
  • Za błąd – po kieszeni

W zgodzie z paragrafem

Nowe zapisy art. 106b ust. 5 ustawy o VAT brzmią następująco: W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Fakturkowe eldorado

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, rząd chce ograniczyć ponoć powszechną praktykę stosowaną przez przedsiębiorców, a polegającą na wymianie nienależących do nas faktycznie paragonów za zakup paliwa na faktury. Zakup dokonany nie przez przedsiębiorcę mógł do tej pory być opcjonalnie wymieniony na FV, po okazaniu dowodu zakupu i podaniu numeru NIP firmy, na którą ma zostać wystawiona. Tym samym, dzięki takiej, bądź co bądź, lewej fakturze możliwe było obniżenie podatku dochodowego. Celem wprowadzonych przepisów ma być ukrócenie samego procederu fakturkowego, ale przede wszystkim urealnienie wydatków ponoszonych przez firmy. Ministerstwo Finansów szacuje, że przedsiębiorca korzystający z takiego wybiegu podatkowego, może liczyć na 35% zysku z każdej faktury. Nowe ustalenia nie dotyczą wszystkich paragonów wystawionych przed 1 stycznia 2020 r., nawet, jeśli nie zawierają NIP-u nabywcy. W tej sytuacji możliwe będzie wydanie faktury VAT na żądanie przedsiębiorcy w ustawowym terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymanie całości, lub części zapłaty.

NIP na już

Obecnie, będąc przedsiębiorcą i dokonując zakupu paliwa na stacji, będziemy musieli od razu zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT, podając przy tym NIP firmy, na którą owy dokument będzie mógł zostać wystawiony. Sprzedawca taką informację umieści na paragonie, by tym samym umożliwić wydruk faktury na żądanie ww. firmy w przyszłości lub zablokować taką ewentualność wszystkim tym, którzy takiej deklaracji chęci z numerem NIP nie złożą podczas uiszczania opłaty za tankowanie. Dotyczy to zatem tylko transakcji B2B, czyli pomiędzy podatnikami podatku lub podatku od wartości dodanej. Nowymi ustaleniami nie są objęci podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, a także osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów liczy tym samym na urealnienie wpływów z podatków dochodowych i VAT do budżetu. Mimo konieczności poniesienia kosztów przez właścicieli stacji paliw na zmianę systemów do ewidencji zakupów i wystawiania paragonów gra warta jest miliony.

Za błąd – po kieszeni

Dla nieroztropnych użytkowników czterech kółek, prowadzących firmę, ustawodawca przygotował karę, która w myśl art. 106b ust. 6 wygląda jak niżej: W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
Przy okazji wprowadzania nowych przepisów, po raz kolejny otrzymujemy argument uszczelnienia systemu podatkowego, ograniczenia nieuczciwości i nadużyć gospodarczych. Przy okazji tematu wydatków firmowych rodzi się jednak pytanie: czy to działanie ograniczy liczbę kombinatorów podatkowych, zaopatrujących swoich znajomych w nr NIP niezbędny do wystawienia fakturki?

Czytaj także