Koszty przegranego procesu – czy można wrzucić w koszty prowadzenia działalności?

5 lipca 2017
Koszty przegranego procesu – czy można wrzucić w koszty prowadzenia działalności?
Ustawa o PIT jasno precyzuje, które koszty można uznać za koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z nią są nimi jedynie te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania przychodu. Wydatki związane z osiągnięciem zarobku powinny przynajmniej dawać możliwość uzyskania dochodu. Z kolei te związane z zabezpieczeniem źródła przychodu powinny stanowić element niezbędny dla działania firmy.

Dodatkowo, aby wydatki poniesione przez firmę mogły zostać zaliczone na poczet KUP nie mogą być wymieniane w katalogu kosztów, które nie są kosztami uzyskania przychodu. We wspomnianym zestawieniu nie ma mowy o kosztach sądowych. W związku z tym, każda sytuacja, w której przedsiębiorca chce wrzucić koszty sądowe w koszty firmy powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Kosztami uzyskania przychodu będa uiszczone opłaty sądowe czy wydatki związane z obsługą prawną, jeśli tylko poniesiono je w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania czy zabezpieczenia jego źródła. Co więcej, w tym wypadku nie ma zupełnie znaczenia, czy sprawa została wygrana czy przegrana.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku kosztów egzekucyjnych, naliczonych w efekcie nieuregulowania zobowiązań czy w przypadku grzywny lub kar pieniężnych. Te bowiem nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu.

Z reguły księgowanie kosztów sądowych dokonywane jest w oparciu o dowód zapłaty. W tym wypadku może być nim KP lub wyciąg bankowy.

Czytaj także