„Nieodpłatne świadczenia” od pracodawcy – czym są i co na to skarbówka

4 listopada 2019
„Nieodpłatne świadczenia” od pracodawcy – czym są i co na to skarbówka
Nieodpłatne świadczenie to brzmi kusząco. Jednakże sfera przyjemności kończy się wszędzie tam, gdzie wkracza urząd skarbowy. Pracodawcy chcąc pozyskać pracownika, coraz częściej decydują się na chociażby pakiety medyczne, czy karty sportowe, które jak się okazuje, są podarunkiem z obowiązkowym podatkiem w pakiecie.
  • Bierz i miej się na baczności!
  • Definicja, która kosztuje
  • Bezcenna radość

Bierz i miej się na baczności!

Powstanie przychodu, a co za tym idzie konieczność opodatkowania świadczenia dla pracownika może rodzić dyskomfort związany z przyjęciem prezentu. Okazuje się, że nie jest on całkowicie bezpłatny i to okoliczności, w których jest przyznawany, decydują o zaistnieniu obowiązku podatkowego. Interpretacje specjalistów od prawa podatkowego mówią, że tylko świadczenie, które jest imiennie adresowane na poszczególnych pracowników, będzie wiązało się dodatkowymi kosztami po stronie beneficjenta. Tak więc organizacja eventu firmowego, w którym nie ma zindywidualizowanego odbiorcy nie podlega opodatkowaniu.

Definicja, która kosztuje

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że przychód pracownika rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Interpretacja przepisów mówi, że wszelkie świadczenia, z których pracownik skorzystał dobrowolnie, które przyniosły mu korzyść  w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, a także zostały spełnione w jego interesie, co było dla niego wymierną i zindywidualizowaną korzyścią, stanowią przychód pracownika. Pieniężne i niepieniężne przysporzenie majątkowe wynikające ze stosunku pracy, które łączy nas z pracodawcą. Tak definiuje się owo tajemnicze świadczenie, teoretycznie nieodpłatne.

Bezcenna radość

Gift od pracodawcy o niepieniężnym charakterze wiąże się z koniecznością ustalenia jego wartości, celem opodatkowania. Wartość pieniężną świadczeń w naturze (zgodnych z profilem działalności firmy) ustala się na podstawie przeciętnych cen zakupu (tj. w kwocie brutto), ustalonych dla innego odbiorcy. Dla kategorii usług zakupionych stosowana jest reguła uwzględniana cen zakupu. Z kolei świadczenie usług rządzi się regułą ceny rynkowej w analogicznych przypadkach, uwzględniającą okoliczności towarzyszące, tj. stopień zużycia, czas i miejsce. W przypadku usługi udostępnienia lokalu, czy budynku, barana jest pod uwagę hipotetyczna kwota, którą należałoby uiścić za wynajem lokalu o podobnych parametrach. Przychód usług częściowo odpłatnych przez pracownika jest ustalany, jako różnica między faktyczną wartością świadczenia a odpłatnością, której dokonał zatrudniony. Do repertuaru takich drogocennych podarunków może należeć bezpłatne zakwaterowanie w delegacji, czy zakup prezentu dla pracownika, który właśnie przechodzi na emeryturę.

Organy podatkowe wciąż spierają się z podatnikami w sprawie rozliczenia takich ekwiwalentów pracowniczych. Lista świadczeń, która powinna znaleźć się w rozliczeniu PIT, nie jest jednoznacznie określona. Dlatego warto zasięgnąć porady wykwalifikowanego księgowego, który rozwieje nasze wątpliwości w zakresie jakiegoś konkretnego świadczenia.

Czytaj także