Nowe przepisy dotyczące hulajnóg

24 maja 2021
Nowe przepisy dotyczące hulajnóg
Widok elektrycznych hulajnóg na ulicach polskich miast dziś nikogo już nie dziwi. Jednak wraz z rosnącą liczbą tych i im podobnym “pojazdów”, rozgorzała dyskusja na temat zasad ich funkcjonowania w ruchu drogowym. Zobaczmy, co się zmieniło i czy to będzie zmiana na lepsze.
 • Hulaj dusza… po chodniu
 • Pieszy na prawie
 • Kary dla nieposłusznych

Hulaj dusza… po chodniu

Hulajnoga elektryczna do tej pory traktowana była trochę jak rower, choć wielu upatrywało w niej prędkości skutera i uciążliwości małego auta. 20 maja to data, od której m.in. hulajnogi traktowane są jak pojazdy, tyle że napędzane elektrycznie i bez siedzenia i pedałów, dwuosiowe z kierownicą, które zostały przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez jednego kierującego usadowionego na tym pojeździe. Dlaczego pojawiły się nowe przepisy? Stało się tak za sprawą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Prace nad zmianami trwały jednak od dłuższego czasu, a ich motorem były liczne krytyczne głosy wobec brawury kierujących na ścieżkach dla pieszych. Co gorsza, osoby poszkodowane przez “hulajnogowych” sprawców w przypadku chęci dochodzenia swoich praw przed sądem nie posiadały żadnego prawnego odnośnika w postaci przepisów. Dużo racji, lecz zero formalnych argumentów. Wątpliwości budził również fakt rozwijanych przez hulajnogę prędkości, a także traktowanie jej na równi z mechanicznymi odpowiednikami, znacznie wolniejszymi i przeznaczonymi głównie dla dzieci. Rosnąca popularność jednośladów zwiększyła ich liczebny udział w ruchu pieszym, a grono entuzjastów nowych rozwiązań stale się powiększało. Te elektryczne szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast, gdzie czas jest największą walutą, a zwycięstwo nad korkami jest bezcenne. Widok jegomościa w garniturze mknącego na elektrycznej hulajnodze do i z pracy już nie dziwi, tak samo, jak damy dumnie prezentującej się na jednośladzie z rozwianym włosem i w zwiewnej sukience 😉 Jak grzyby po deszczu pojawiły się firmy oferujące alternatywną formę miejskiego transportu, który sprytnie omija zatory, bo nie zmusza do poruszania się po jezdni. Hulajnogi na godziny, minuty, w abonamencie, dosłownie leżą na ulicy. Bierzesz i jedziesz.

Pieszy na prawie

Od 20 maja przepisy w tym zakresie zostały zmodyfikowane. Zmienione regulacje nie dotyczą tylko tych specyficznych jednośladów, lecz także tzw. UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. Zapytacie co to takiego? Według definicji Ministerstwa Infrastruktury są m.in. urządzenia elektryczne, które przeznaczone są do poruszania się na drogach publicznych (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące). Nowy porządek prawny nakłada na kierujących tymi pojazdami następujące obowiązki i definiuje zakazy:

 • możliwość poruszania się po chodniku lub drogą dla pieszych, tylko wtedy, gdy chodnik biegnie wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; poruszanie się po chodniku powinno odbywać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a także z obowiązkiem ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianiem mu ruchu;
 • zakaz poruszania się po jezdni, na której prędkość dopuszczalna jest większa niż 30 km/h; poruszanie się po jezdni jest dopuszczalne gdy nie ma pasa ruchu/ścieżku dla rowerów; będzie się więc trzeba pożegnać z widokiem kierowcy jednośladu głównie na chodniku;
 • bezwzględny zakaz kierowania przez osoby nietrzeźwe, po spożyciu alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej o działaniu zbliżonym do alkoholu;
 • zakaz przewożenia pasażerów w postaci innych osób, zwierząt, czy jakiegokolwiek sprzętu, przedmiotów;
 • zakaz ciągnięcia i holowania innych pojazdów;
 • zakaz parkowania na chodniku inaczej niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi lub w miejscu do tego wyznaczonym przez zarządcę drogi; dodatkowo chodnik taki nie może być węższy niż 1,5 metra, a pozostawiona tam hulajnoga nie utrudni ruchu i będzie znajdować się w bezpiecznej odległości od jezdni; można się więc spodziewać, że prawdopodobnie pożegnamy się na z hulajnogą porzuconą na środku chodnika i tym samym tarasującą przejście; w przypadku naruszenia tego punktu lub wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników policjant, lub strażnik miejski może nakazać usunięcie go i obciążyć właściciela kosztami całej operacji;
 • obowiązek korzystania przez kierowców hulajnóg elektrycznych/UTO ze ścieżki rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; po ścieżce rowerowej dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h;
 • obowiązek posiadania uprawnień do kierowania hulajnogą/UTO dla osób od 10 do 18 roku życia (np. karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T); ukończenie 18 roku życia zwalnia z obowiązku posiadania ww. uprawnień, a nieukończenie 10 roku życia wiąże się z zakazem poruszania się po drodze publicznej; wyjątkiem stanowi możliwość poruszania się przez dzieci do 10 roku życia w strefie zamieszkania i znajdujące się pod opieką osoby dorosłej;

Przepisy w przypadku hulajnóg elektrycznych są analogiczne, jak w przypadku UTO. Jeśli jednak chodzi o urządzenia wspomagające ruch, tj. rolki, deskorolki, czy wrotki, sprawa wygląda nieco inaczej. Są one napędzane siłą mięśni, nie wymagają posiadania specjalnych uprawnień i nie definiują dopuszczalnego wieku użytkowników. Tego typu urządzeń można używać zarówno na drodze dla rowerów (bez limitu prędkości), jak i na chodniku, lecz z zachowaniem szczególnej ostrożności poprzez dostosowanie prędkości swojej do pieszego, ustępowanie pierwszeństwa, czy nieutrudnianie ruchu.

Kary dla nieposłusznych

W Kodeksie wykroczeń wprowadzono następujące zapisy dotyczące kar za złamanie nowych regulacji:
100 zł – mandat za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu.
200 zł – mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy w taki sposób, który wymaga trzymania elementów urządzenia.
100 zł – mandat za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub rzeczy
300-500 zł – mandat za kierowanie pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.
350 zł – mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że przygotowanie rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i chodnikach, a także zapewnić należytą ochronę najbardziej bezbronnym uczestnikom ruchu, czyli pieszym.

 

 

źródła:
gov.pl

Czytaj także