Nowy rejestr umów o dzieło

18 grudnia 2020
Nowy rejestr umów o dzieło
Początek 2021 roku to zmiany dla osób, które dokumentują swoją pracę umowami o dzieło. Przedsiębiorcy, którzy przygotowywali takie umowy, już od 1 stycznia będą zobowiązani do ewidencjonowania tego typu dokumentów w specjalnym rejestrze ZUS-u.
  • Obowiązki przedsiębiorcy
  • Statystyka i analiza

Obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z artykułem 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), każda umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS przez płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło. Powinno się to zadziać na specjalnie stworzonym druku ZUS RUD, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Obowiązek dotyczy tylko tych umów, które zostały podpisane z osobami, z którymi płatnik nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Od momentu wpisania do wspomnianego rejestru, dane osób, które zawarły umowy o dzieło, zostaną odnotowane w annałach, zarówno ZUS-u, jak i Urzędu Skarbowego. W praktyce każdy przedsiębiorca dokumentujący dzieło, poda na wniosku ZUS RUD nie tylko dokładne dane osoby, z którą zawarł umowę, ale również opisze przedmiot oraz okres, na jaki została zawarta. Jedyną informacją, której wspomniane instytucje nie będą potrzebowały, jest kwota wynagrodzenia.

Statystyka i analiza

Choć odnotowywanie umów o dzieło ma być obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, to dziś jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak w istocie ma wyglądać takowy rejestr. Obecnie jasne stało się, że należy się z tym liczyć i dać się przekonać do argumentacji, że wpisywanie każdej umowy ma służyć tylko i wyłącznie celom ewidencyjnym. Właściwie to cel statystyczny jest głównym powodem stworzenia listy, jak również analiza wpisanych danych, służąca zbudowania realnego obrazu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Polaków. Jak wiadomo umowy o dzieło są dziś nieoskładkowane, zatem niewidoczne dla ZUS, a co za tym idzie, rzetelna ocena sytuacji ekonomicznej zarabiających w ten sposób obywateli jest zwyczajnie niemożliwa.

System do ewidencjonowania umów o dzieło ma zostać stworzonym specjalnie na potrzeby tej konkretnej instytucji i pochłonie miliony złotych. Choć obecnie przedsiębiorcy zastanawiają się nad zasadnością nieodległych zmian i wieszczą rychłe ich oskładkowanie, bądź przekształcenie w umowy o pracę, system wydaje się być nieuchronnym obowiązkiem.

 

Czytaj także