Odliczanie od dochodu kosztów związanych z autami osobowymi w firmie

7 czerwca 2017
Odliczanie od dochodu kosztów związanych z autami osobowymi w firmie
Zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku od towarów i usług w pierwszej połowie 2014 r. pozwalają na pełne odliczenie VATu od samochodów osobowych w firmie, ale tylko pod warunkiem, że te są użytkowane wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności.

Nowe prawo pozwala odliczyć VAT od nabycia pojazdu oraz kosztów wynikających z jego eksploatacji. Możliwość skorzystania z tego rozwiązania, nakłada jednak na firmę dodatkowe obowiązki, takie jak:

  • konieczność prowadzenia kilometrówki
  • posiadanie regulaminu użytkowania auta oraz zapoznanie z nim pracowników
  • zgłoszenie samochodu osobowego do urzędu skarbowego (służy do tego druk VAT-26).

Inaczej jest w przypadku podatników, którzy do celów firmowych wykorzystują auto prywatne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają oni prawo do odliczenia jedynie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Podobnie jest w przypadku pojazdów, które choć zostały włączone do ewidencji środków trwałych nie posiadają zarejestrowanej kilometrówki na potrzeby rozliczenia z fiskusem.

Dodatkowo, od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy używający w firmie aut prywatnych mogą odliczyć 50 proc. VAT również od kosztów związanych z zakupem paliwa.

Ponadto polskie prawo pozwala przedsiębiorcy, który wykorzystuje samochód do celów mieszanych na odliczenie 50 proc. VAT od kosztów leasingu. Zasada ta dotyczy zarówno rat, jak również kosztów wkładu własnego, kwoty wykupu, dodatkowych opłat manipulacyjnych, a nawet nakładów poniesionych na serwis pojazdu i zakup części.

Pozostała połowa nieodliczonego VATu powiększa koszt uzyskania przychodu firmy, zmniejszając tym samym dochód podlegający opodatkowaniu. Warto jednak pamiętać, że leasing finansowy posiada limit w wysokości 20 tys. euro na jedno auto, który można wrzucić w koszty. Ewentualna nadwyżka, w tym wypadku, nie będzie wliczana do kosztu uzyskania przychodu. Inaczej jest w przypadku leasingu operacyjnego, który nie jest obwarowany żadnymi limitami kwotowymi.

Czytaj także