Podnoś kwalifikacje i nie płać zaliczki. O zwolnieniach podatkowych dla pracowników w 2020 roku

1 stycznia 2020
Podnoś kwalifikacje i nie płać zaliczki. O zwolnieniach podatkowych dla pracowników w 2020 roku
Stale rozwijająca się kadra, będąca na bieżąco z nowinkami branżowymi to marzenie większości szefów. Kursy, szkolenia, studia są jednak często poza możliwościami finansowymi członków zespołu, podczas, gdy oczekiwania zwierzchników względem podnoszenia kwalifikacji ciągle rosną. Być może to właśnie pracodawcy powinni dziś przejąć pałeczkę i zadbać o ten aspekt. Szczególnie że sprzyjają temu niedawno wprowadzone regulacje podatkowe. Zobacz, czy inwestycja w zasoby intelektualne się opłaca i jak możesz minimalizować koszty.
  • Rozwijaj się bez podatku
  • Cenna umowa o pracę
  • Ucz się od lepszych

Rozwijaj się bez podatku

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest tym rodzajem świadczenia przekazywanego pracownikowi przez pracodawcę, od którego nie trzeba odprowadzać zaliczki na podatek. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić, by tak się właśnie zadziało. Otóż to z woli i za zgodą pracodawcy musi nastąpić przystąpienie do nauki, jednak wola zwierzchnika nie ma określonego przepisami formatu. Zatem postaranie się o aprobatę szefa wydaje się wystarczające. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej możemy przeczytać: (…) udzielenie pracownikowi przez pracodawcę świadczenia należnego pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe (np. udzielenie urlopu szkoleniowego) lub przyznanie świadczenia fakultatywnego (np. pokrycie opłat za przejazd), może być ocenione jako faktyczne wyrażenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika.

Cenna umowa o pracę

Za zasadnie wydatkowane środki uznaje się te, które zostały przeznaczone na szkolenie/kurs/studia związane bezpośrednio z profilem zawodowym pracownika, zajmowanym przez niego stanowiskiem, To do pracodawcy należy właściwa interpretacja kompetencji pracownika i ocena przydatności proponowanej formy dokształcania się. Do świadczeń zwolnionych z podatku zalicza się opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki oraz zakwaterowanie. Z grupy zwolnień podatkowych wyłączone są zaś wynagrodzenia otrzymywane za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Dotyczy one wyłącznie osób związanych stosunkiem pracy.

Ucz się od lepszych

Rozwój, będący podstawowym motorem napędzającym wszelkie działania w firmie, to inwestycja, która zawsze się opłaca. Nie warto szczędzić środków na podnoszenie kwalifikacji kadry, bo dobry zarządca to taki, który stawia na ekspertów oraz chętnie i stale czerpie inspiracje od lepszych.

Czytaj także