(Po)dziel i rządź po swojemu. Split payment po nowemu

16 września 2019
(Po)dziel i rządź po swojemu. Split payment po nowemu
1 listopada to ten dzień dla wielu polskich przedsiębiorców, w którym zacznie obowiązywać system podzielonej płatności, czyli. Split payment. Dotyczy transakcji na kwoty powyżej 15 tysięcy złotych w 150-ciu grupach towarów i usług. Dla niezaznajomionych dostatecznie z modelem płatności ustawodawca przewidział odpowiednie sankcje.
  • Nowy załącznik – nowe możliwości
  • Należyta staranność w zakresie płatności
  • B (or not) 2B

Nowy załącznik – nowe możliwości

Nowopowstały załącznik nr 15 do ustawy o podatku VAT doprecyzowuje i rozszerza katalog usług i produktów objętych nowym przepisem. Jest to szczególnie istotne dla branży budowlanej, czy samochodowej, których w dużej mierze dotyczą owe doszczegółowienia.

Należyta staranność w zakresie płatności

Uszczelnienie systemu podatkowego w oparciu o zwiększenie kontroli nad płatnościami podatku VAT to cel inicjowanych zmian. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność dokonywania 2 osobnych płatności przelewem za fakturę: kwotę netto na rachunek rozliczeniowy, a kwotę VAT na specjalny rachunek VAT-owski, do którego sprzedawca ma ograniczony dostęp. Dziś jest to system obligatoryjny, z początkiem listopada będzie to obowiązek dla wymienionych w załączniku nr 15 podmiotów.

B (or not) 2B

Wprowadzone zmiany mają zapobiec zatorom płatniczym. Sceptycy zakładają jednak, że taka gwałtowna zmiana sposobu płatności może właśnie doprowadzić do tych perturbacji i kłopotów z płynnością finansową. Zwłaszcza w branży budowlanej opartej na relacjach biznesowych, z wypracowanym modelem płatności. Jednak dla niestosujących się do nowych ustaleń przewidziano kary w postaci 30% nieprawidłowo zapłaconego VAT.

Dla nabywcy nie powinno mieć znaczenia, w jaki sposób dokonuje płatności. Zapobieganie ewentualnym wyłudzeniom podatku VAT to z kolei sprawa istotna. Powstaje jednak pytanie, czy szybsze, niż zapowiadano, zmiany nie spowodują chaosu, do walki z którym zostały zainicjowane.

Czytaj także