Precyzja w umowie kluczem do sukcesu. Kiedy praca twórcza oznacza 50-procentowe koszty podatkowe

4 listopada 2019
Precyzja w umowie kluczem do sukcesu. Kiedy praca twórcza oznacza 50-procentowe koszty podatkowe
Każdy twórca wie, jak ważna jest umowa definiująca zakres prac, termin oraz wynagrodzenie na wykonane dzieło. Okazuje się, że równie ważne, co zasady rozliczania i określenie przedmiotu zadania są zapisy precyzujące kategorię dzieła.
  • Repertuar podatkowy
  • Zapisane ugadane

Repertuar podatkowy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest często i chętnie stosowaną metodą zakontraktowania określonego wytworu. Jednakże 50-procentowe koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane w konkretnie wymienionych przepisami z 15 czerwca 2018 roku dziedzinach, tj. w szeroko rozumianej działalności twórczej (m.in. architektury, literatury, muzyki, sztuk plastycznych, twórczości programów komputerowych), badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej, artystycznej (m.in. aktorstwie, tańcu), publicystycznej, a także w tłumaczeniach, czy działalności muzealniczej. To tylko niektóre ze wskazanych przepisami dziedzin. Zawężona do tej pory do literatury pięknej działalność literacka uległa rozszerzeniu, a poczynania dydaktyczne zarezerwowano tylko dla uczelni.

Zapisane ugadane

Wspomniane koszty mają zastosowanie zarówno umowy o dzieło, jak i zlecenia, czy umowy o pracę. Najistotniejszy staje się zapis o przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego, zleceniodawcę, czy pracodawcę. Podniesiono także limit zastosowania do 85 528 zł. Równie istotny w umowie jest zapis dotyczący przedmiotu umowy, który powinien być dziełem, utworem, bądź dobrem materialnym podlegającym ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem uzyskanie przychodu z dzieła wraz z przekazaniem praw, to dwa warunki, których łączne spełnienie gwarantuje możliwość skorzystania z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. Definicja utworu w rozumieniu przepisów podatkowych ma tu również niebagatelne znaczenie. Dlatego zadbanie o odpowiednie zapisy i definicje jest niezbędne, by żadne organy podatkowe nie mogły zakwestionować prawdziwości i zasadności naszego wytworu.

Umysł twórczy nie zwalnia z obowiązku dbania o dopełnienie formalności związanych z umowami. Równie ważne, co wytwory działalności artystycznej są dokumenty jasno lokalizujące dzieło w czasoprzestrzeni. A jeśli dotyczą one preferencyjnych rozliczeń, są pod szczególnym nadzorem organów podatkowych.

Czytaj także