Prowadzę działalność gospodarczą, czy mogę pójść na chorobowe?

7 czerwca 2017
Prowadzę działalność gospodarczą, czy mogę pójść na chorobowe?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą może pójść na zwolnienie lekarskie, ale tylko pod warunkiem, że odprowadza do ZUS-u składki na ubezpieczenie chorobowe. W czasie przebywania na L4 przedsiębiorca jest zwolniony z konieczności opłacania składek.

Aby dodatkowo mógł liczyć na zasiłek, do 10. dnia każdego miesiąca musi uregulować składkę chorobową. Nieterminowe opłacanie świadczenia skutkuje utratą prawa do zasiłku na trzy kolejne miesiące.

Z prawa do zasiłku nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy w tzw. okresie wyczekiwania, czyli w ciągu 90 dni od opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie chorobowe. Ta zasada nie dotyczy jednak osób, które wcześniej podlegały ubezpieczeniu, a przerwa pomiędzy starym ubezpieczeniem, a tym z tytułu rozpoczęcia działalności nie przekroczyła 30 dni.

Przebywający na L4 przedsiębiorca ma tydzień od dnia wystawienia zwolnienia, na to by w ZUS-ie złożyć formularze ZUS ZLA i ZUS Z-3b. Stosowną informację może zgłosić również lekarz, wysyłając do Zakładu Ubezpieczeń zwolnienie w formie elektronicznej. Jeśli jednak wskazane terminy nie zostaną dochowane, ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć wysokość świadczenia o jedną czwartą. Na wypłacenie zasiłku chorobowego ZUS ma 30 dni, od daty otrzymania dokumentów.

Czytaj także