Prywatny majątek jako koszt firmy. Jak rozliczać?

7 czerwca 2017
Prywatny majątek jako koszt firmy. Jak rozliczać?
Prowadzenie własnej firmy niesie z sobą wysokie koszty. O ile wysokość podatków uzależniona jest od wielkości przychodów, o tyle składki na ubezpieczenie muszą być regulowane przez przedsiębiorcę każdego miesiąca. Bez względu na to, czy w danym okresie realizował jakieś zlecenia czy nie. Aby zredukować wydatki, spora część przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie prywatnego majątku do celów firmowych.
 • Czy mogę wrzucić w koszty prywatny komputer, telefon, sprzęt, samochód?
 • Jak wrzucić w koszty prywatne mieszkanie?
 • Co, gdy sprzedam majątek wrzucony w koszty firmy

Czy mogę wrzucić w koszty prywatny komputer, telefon, sprzęt, samochód?

Właściciel firmy ma prawo włączać do kosztów przedsiębiorstwa wydatki poniesione na majątek prywatny pod dwoma warunkami:

 • gdy majątek uznany jest za środek trwały
 • i gdy jest on faktycznie wykorzystywany do prowadzonej działalności.

Z kolei aby dany składnik majątku mógł być zaliczony do środków trwałych musi:

 • stanowić własność lub współwłasność podatnika
 • być nabytym lub wytworzonym w jego własnym zakresie
 • nadawać się do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania i być kompletnym
 • być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności co najmniej przez rok

Same przepisy nie wskazują w jaki sposób prywatne rzeczy powinny być przekazane do celów firmowych. Warto zrobić to jednak w formie oświadczenia, w którym określimy:

 • swoje prawo do własności danego przedmiotu
 • opis, na podstawie którego możliwe będzie jego jednoznaczne rozpoznanie
 • datę przekazania
 • jego wartość początkową.

Obowiązek wyceny obejmuje jednak jedynie środki trwałe. W oparciu o ich wartość możliwe jest bowiem określenie wysokości odpisów amortyzacyjnych włączanych do kosztów podatkowych. Nawet jeśli właściciel firmy nabył dany przedmiot przed rozpoczęciem działalności, a posiada na niego rachunek powinien wprowadzić go do środków trwałych w cenie zakupu. Jeśli jednak podatnik nie posiada takiego dokumentu, powinien przeprowadzić wycenę w oparciu o wartość rynkową danej rzeczy.

Jeżeli wycenie podlegać by miał środek trwały wytworzony przez przedsiębiorcę samodzielnie, za wartość początkową należy uznać koszt jej stworzenia. Z kolei darowizna lub spadek włączona do majątku trwałego powinna zostać wyceniona w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia lub kwotę jaka została wskazana w umowie darowizny.

Jak wrzucić w koszty prywatne mieszkanie?

Osoba prowadząca działalność może wykorzystać prywatną nieruchomość lub jej część nie włączając jej do środków trwałych .Koszty, które powstaną w wyniku jej wykorzystania do celów firmowych mogą zostać doliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Poniesione wydatki powinny jednak wynikać z użytkowania lokalu (korzystanie z wody, prądu czy ogrzewania) oraz jego utrzymania w niepogorszonym stanie. To ostatnie założenie pozwala na włączenie do kosztów uzyskania przychodu również wydatków poniesionych na drobne naprawy czy remonty.

Jeśli siedziba firmy znajduje się w lokalu, który jest jednocześnie miejscem zamieszkania właściciela, ten mam obowiązek rozdzielić koszty związane z prowadzeniem działalności, od tych zupełnie osobistych. Podział wydatków powinien być proporcjonalny do powierzchni mieszkania, którą przeznaczono na cele firmowe.

Co, gdy sprzedam majątek wrzucony w koszty firmy

Sprzedając majątek prywatny włączony do środków trwałych należy pamiętać, że kwota uzyskana ze sprzedaży stanowi przychód. Ten z kolei wymaga opłacenia podatku. Dodatkowo czynny VATowiec powinien doliczyć podatek VAT do ceny sprzedawanego przedmiotu. Aby tego uniknąć można najpierw przekazać daną rzecz na cele prywatne, a dopiero później znaleźć na nią kupca.

Czytaj także