Split payment. Co zmieni się od 1 lipca

11 czerwca 2018
Split payment. Co zmieni się od 1 lipca
Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzające split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny, jednak przedsiębiorcy, którzy się na niego zdecydują powinni przygotować się na duże zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT.
  • Split payment w praktyce
  • Rachunek VAT – na co będzie pozwalał

Split payment ma być sposobem Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego związanego z podatkiem VAT. Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że rozliczenia z tytułu dostarczenia towarów lub wykonania usługi będą automatycznie dzielone:

kwota netto będzie, tak jak do tej pory, trafiać na rachunek bankowy podatnika
kwota podatku VAT natomiast na specjalne konto, określane mianem rachunku VAT.

Choć ustawodawca zapewnia, że nowy sposób rozliczenia ma przynieść firmom sporo korzyści, przedsiębiorcy mają podstawy, by obawiać się problemów z płynnością finansową. I nic w tym dziwnego, skoro dostęp do rachunku VAT ma być ograniczony.

Split payment w praktyce

Firmy chcące korzystać z mechanizmu podzielonej płatności będą musiały posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT. Bank będzie miał obowiązek jego założenia bez wniosku podatnika. Jeśli jednak przedsiębiorca chciałby mieć więcej rachunków VAT, musi wystąpić do niego z odpowiednim zgłoszeniem. Maksymalna liczba rachunków VAT nie może przekroczyć jednak liczby tradycyjnych rachunków danej firmy, prowadzonych w danym banku.

Nabywcy, którzy zdecydują się na korzystanie ze split payment mogą liczyć na specjalne preferencje. W ich przypadku nie będą bowiem stosowane przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy. Nie będą musieli również obawiać się odsetek karnych oraz sankcji VAT, jeśli fiskus zakwestionował wartość podatku do odliczenia podaną na fakturze.

Sam sposób przekazania płatności za pomocą split payment nie będzie skomplikowany. Nabywca zostanie poproszony o podanie dwóch kwot: wartości brutto oraz wartości podatku VAT. Jeśli jednak odbiorca przelewu nie będzie posiadał rachunku VAT lub jego rachunek bankowy będzie prowadzony w innej walucie niż PLN transakcja zostanie odrzucona. Pieniądze zostaną zwrócone nadawcy, jednak również w ramach mechanizmu podzielonej płatności – kwota netto zasili jego tradycyjny rachunek, a kwota podatku rachunek VAT.

Rachunek VAT – na co będzie pozwalał

Jak zapowiada fiskus nie wszystkie środki odkładane na rachunku VAT będą zamrożone. Przedsiębiorca będzie mógł bowiem dokonywać płatności pomiędzy rachunkami VAT, dokonując transakcji na poczet zapłaty podatku VAT swoim kontrahentom. Z tego rachunku będzie można również dokonywać przelewów do Urzędu Skarbowego.

Podatnik będzie miał nawet możliwość dokonania przelewu ze swojego rachunku VAT na bieżące konto rozliczeniowe. Taka transakcja będzie musiała jednak otrzymać akredytację od właściwego organu podatkowego. Co więcej to fiskus określi kwotę przelewu, jakiej będzie mógł dokonać przedsiębiorca. Na wydanie takiej decyzji naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni.

Czytaj także