Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak wygląda polska wersja pomocy przedsiębiorcom?

9 kwietnia 2020
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak wygląda polska wersja pomocy przedsiębiorcom?
Pandemia dotknęła wiele gałęzi gospodarki. Dziś nikt tak naprawdę nie wie, jaki będzie ostateczny bilans strat po jej zakończeniu. Scenariuszy jest wiele. Jednak co do jednego ekonomiści i analitycy nie mają wątpliwości–natychmiastowa doraźna pomoc jest potrzebna biznesowi, szczególnie temu małemu, raczkującemu i opartemu na wszelkiego rodzaju usługach. Jednym z elementów polskiej odpowiedzi na wirusa jest świadczenie postojowe. Zobacz, czy Ciebie ono również dotyczy i w jaki sposób można z niego skorzystać?
  • Raz a dobrze?
  • Mniej czy więcej?
  • Kasa za kwity

Raz a dobrze?

Świadczenie postojowe to jednorazowa pomoc finansowa państwa w wysokości 1 300 zł lub 2 080 zł. Obejmuje ona przedsiębiorców, którzy w następstwie COVID – 19 odnotowali przestój w swoim biznesie. Świadczenie to ma za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Jest to wsparcie w formie bezgotówkowej, które będzie przelewane na wskazane przez przedsiębiorcę na wniosku konto bankowe. Jak zwykle w takich przypadkach, naturalnie rodzi się pytanie, czy zaoferowana jednorazowa pomoc jest wystarczająca. Czy tysiąc lub dwa zmienią coś w perspektywie wielomiesięcznej utraty wpływów? Być może rząd zaoferuje dodatkowe rozwiązanie, które ma szansę realnie podratować firmy i przy okazji ograniczy formalności do niezbędnego minimum.

Mniej czy więcej?

Świadczenie postojowe wypłacane będzie w dwóch różnych kwotach. Wyższa z nich, czyli 2 080 zł przysługiwać będzie tym, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku, nie zawiesili jej w tzw. międzyczasie i spełniają warunki dotyczące przychodu o ten rodzaj wsparcia państwa. Otóż, musi on być o co najmniej 15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i jako to określa ustawodawca: nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Również ci z przedsiębiorców, którzy założyli działalność przed 1 lutego 2020 r., lecz równocześnie zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r., mogą liczyć na kwotę 2 080 zł po spełnieniu jednego warunku cytowanego powyżej. Niższa z kwot, tj. 1 300 zł przysługiwać będzie rozliczającym się kartą podatkową, zwolnionym z opłacenia VAT. W obu przypadkach analogiczny jest wymóg mieszkania na terytorium naszego kraju, bycia obywatelem RP lub prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium naszego państwa, a także nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Kasa za kwity

Podstawą do wypłaty świadczenia postojowego jest pozytywne rozpatrzenie wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę. Oficjalny urzędowy druk dostępny jest na stronie ZUS-u. Należy go złożyć do maksymalnie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia zakończenia epidemii. Ustawodawca zachęca do elektronicznego złożenia wniosku przez platformę Usług Elektronicznych, ewentualnie drogą pocztową lub do skrzynki na dokumenty, znajdującej się w/przed budynkiem urzędu, bez konieczności kontaktu z pracownikami. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wypłatą na wskazane konto bankowe. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości urzędnik kontaktuje się z wnioskodawcą przez wskazany adres mailowy lub telefonicznie. Z pewnością zdarzą się także decyzje odmowne, które zostaną umieszczone na PUE lub zostaną wysłane listownie. Według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego posiadaczowi odmowy przysługuje miesięczny termin na pisemne odwołanie się.

W ostatnich dniach zaczyna się coraz więcej mówić na temat poluzowania restrykcji dotyczących zamknięcia niektórych punktów usługowych. Analizuje się stosunek zdrowotnych i społecznych ewentualnych skutków do potencjalnych strat gospodarczych. Z ekonomicznego punktu widzenia–oby postój trwał jak najkrócej, ze zdrowotnego–oby trwał tyle, ile trzeba. W czasach kryzysu, dobre i postojowe, nie znaczy to jednak, że w ślad za innymi europejskimi krajami nie należy oczekiwać więcej, adekwatnie do poniesionych strat.

Czytaj także