Tarcza antykryzysowa 4.0 na czwórkę? O nowych pomysłach władz na uzdrowienie gospodarki.

12 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 na czwórkę? O nowych pomysłach władz na uzdrowienie gospodarki.
Pakiet ustaw mających na celu spowolnienie niekorzystnych procesów w gospodarce spowodowanych pandemią został ogłoszony już jakiś czas temu. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do dumnie prezentowanego przez władze hasła ochrony polskiego państwa i obywateli przed kryzysem wywołanych koronawirusem; do pojęcia filarów, na których się opiera oraz prezentowanych liczb, tj. ponad 212 mld na ochronę miejsc pracy i gospodarki, czy 100 mld dodatkowych środków w ramach Tarczy Finansowej. Oprócz oczywistej magii liczb, mamy fakty, z którymi należy się zapoznać i zweryfikować. Przyjrzyj się odsłonie 4.0 Tarczy, która oficjalnie 4 czerwca zaczęła działać w zmodyfikowanej wersji.
  • Wydłużenie przez rozporządzenie
  • Pożyczka na wiarę
  • Popłyń na kredycie
  • Stop wrogim przejęciom
  • Lżejsze prawo zamówień publicznych
  • Wakacje kredytowe również dla samorządów
  • Realna kontrola wirtualna

Wydłużenie przez rozporządzenie

Mimo 126 poprawek zgłoszonych do projektu ustawy antykryzysowej została ona przyjęta przez Sejm większością głosów. Zaakceptowano jednak tylko 28 poprawek zgłoszonych przez partię rządzącą, nie uwzględniono natomiast głosów pozostałej grupy posłów. Jedna z pierwszych innowacji dotyczy zasiłku opiekuńczego, który został wydłużony do 28 czerwca. Dodatkowo zapisano możliwość przysługującą Radzie Ministrów, polegającą na wydłużeniu rozporządzeniem okresu pobierania zasiłku dla wskazanych uprawnionych.

Pożyczka na wiarę

O jednorazowej pożyczce w kwocie 5 tysięcy złotych udzielanej przedsiębiorcom była już mowa w poprzedniej wersji przepisów. Jednakże obecnie rozszerzono grono potencjalnych beneficjentów o statutowe organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oznacza to, że będą mogły z niej skorzystać zarówno związki wyznaniowe, jak i m.in. spółdzielnie socjalne.

Popłyń na kredycie

Jednym z głównych założeń tarczy 4.0 są dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które wykażą swoją trudną sytuację w konsekwencje epidemii koronawirusa. Pożyczki na zapewnienie płynności z rządową dopłatą mogą być zaciągane do końca bieżącego roku i finansowane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Szacowana kwota dopłat w wysokości 570 mln zł będzie pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa i zakłada zaciągnięcie przez właścicieli firm kredytów na kwotę ponad 30 mld złotych. W założeniach nowej ustawy przeczytamy także, że dotychczasowo uzyskane wsparcie państwa nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z nowych rozwiązań.

Stop wrogim przejęciom

Choć nowe przepisy znacząco upraszczają zasady postępowania restrukturyzacyjnego, to równocześnie mają zapobiec tzw. “wrogim przejęciom” przez nieeuropejskie podmioty. Zatem pomioty zagraniczne, które nabywają znaczącą liczbę udziałów w polskiej firmie, znajdą się pod lupą UOKiK. Pod szczególnym nadzorem pozostaną biznesy związane z energetyką, paliwami, przetwórstwem żywności, czy lekami.

Lżejsze prawo zamówień publicznych

Niektórym firmom spodobają się przepisy dotyczące kwestii finansowych podczas przetargów. Przyjęta Tarcza 4.0 mówi wprost o wynagrodzeniu płatnym w częściach lub zaliczkowanym, szczególnie przy umowach długoterminowych (powyżej 12. miesięcy). Dodatkowo znosi obowiązek wypłacania wadium, czy nakładania kar umownych na firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii koronawirusa. Przepisy określają również wprost limit zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości kontraktu z wariantem podwyższenia do 10 procent po spełnieniu szczególnych warunków.

Wakacje kredytowe również dla samorządów

Ustawodawca postanowił ulżyć nie tylko pojedynczym obywatelom, ale również wziął pod uwagę samorządy. Tzw. wakacje kredytowe, czy opcja odroczenia spłaty kredytu dla osób, które utraciły pracę lub znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej po 13 marca, idzie w parze ze złagodzeniem reguły finansowej dla samorządów. Oznacza to sposobność większego zadłużania się na poczet przeciwdziałania koronawirusowi. Bogatsi również znajdą coś dla siebie. Tzw. janosikowe zostało zawieszone na okres wakacyjny, lecz z koniecznością spłaty do końca roku.

Realna kontrola wirtualna

W związku z panującą wciąż nieciekawą sytuacją epidemiczną ustawa antykryzysowa zakłada opcję przeprowadzenie zdalnej kontroli skarbowej. Odbywać się ona powinna tylko i wyłącznie za zgodą przedsiębiorcy i za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Musi jednak na to pozwalać charakter prowadzonej działalności.

Tarcza 4.0 to ukłon w stronę samorządów, który na swe barki wzięły największy ciężar skutków koronawirusa. Wczytując się w zapisy ustawy, nie można oprzeć się wrażeniu, że królują tu stwierdzenia kontrola i odroczenie. Czy zatem warto sięgać po środki, których przyznanie wiąże się z wieloma obostrzeniami i biurokracją, a które i tak muszą zostać oddane? Dla wielu w dramatycznej sytuacji z pewnością tak. Przeczytaj, rozważ, zdecyduj.

Czytaj także