Tarcza Finansowa PFR 2.0 aktualnie

3 stycznia 2021
Tarcza Finansowa PFR 2.0 aktualnie
Polskie firmy potrzebują wsparcia finansowego, szczególnie w czasie trwającej pandemii. Zgodnie z oczekiwaniami przedstawione zostały założenia Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, która ma pomóc mikro, małym i średnim firmom z kilku dotychczas pomijanych branż. Przypomnijmy, jakie są podstawowe zasady programu oraz do których sektorów zostanie wyciągnięta pomocna dłoń państwa.
  • Pomoc nie tylko dla dużych
  • Zasady dla mikrofirm
  • Zasady dla małych i średnich firm

Pomoc nie tylko dla dużych

Oficjalne komunikaty podają, że wartość pomocy dla najmniejszych przedsiębiorców wynosi 10 miliardów złotych. Program pomocowy skierowany jest do firm z branż, które najbardziej straciły w okresie przestojów spowodowanych pandemią. Mowa tu w szczególności o branży eventowej i ślubnej, ale nie tylko. Szybko, prosto i bezpiecznie- tak ma być udzielana pomoc w drugiej odsłonie tarczy. Jeśli prowadzisz firmę, która w wyniku koronawirusa musiała zawiesić lub ograniczyć własną działalność, koniecznie zapoznaj się z warunkami udzielania wsparcia. Na stronie PFR dostępne jest, zarówno szkolenie online https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp, jak i zakładka FAQ, w której znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez zainteresowanych.

Zasady dla mikrofirm

Obecnie o środki z tarczy mogą starać się firmy działające w ramach 45 kodów PKD. To skok o 7 w stosunku do poprzedniej wersji zapisów. Sprawdź, czy Twoja firma wpisuje się w wymienione kryteria. Branże wpisane do puli wyglądają następująco:
17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Podstawowymi kryteriami przyznania subwencji jest spadek obrotów, przychodów, a także utrzymanie zatrudnienia przez przedsiębiorców. W szczegółach wygląda to tak, że mikrofirma, zatrudniająca do 9 pracowników lub wykazująca obroty z 2019 do 2 mln euro, może zawnioskować do 324 000 zł, która to suma stanowi maksymalną kwotę subwencji dla tej wielkości firmy. Należy jednak pamiętać, że wysokość subwencji uzależniona jest od wielkości spadku przychodów. Kwota 18 000 zł przewidziana jest na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%, a 36 000 zł, jeśli spadek był co najmniej dwa razy większy, czyli powyżej 60%. Warto jednak wiedzieć, że jest to druga odsłona Tarczy Finansowej. Jeśli więc przedsiębiorca skorzystał z pierwszego programu, łączna maksymalna kwota finansowania z obu źródeł na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł. Program zakłada możliwość umorzenia nawet 100% subwencji, lecz warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia na stałym poziomie w 2021 roku. Dodatkowo należy pamiętać o równie ważnym kryterium spadku obrotów. Przedsiębiorca starający się o środku musi wykazać spadek o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pieniądze wypłacane są w okresie 15 stycznia-28 lutego, a całkowita pula dla mikrofirm wynosi 6,5 mld zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 współpracujących bankach.

Zasady dla małych i średnich firm

W przypadku małych średnich firm również obowiązuje lista 45 branż objętych programem. Zmienia się jednak pułap zatrudnienia wynikający z wielkości przedsiębiorstwa- konieczność zatrudniania od 10 do 249 pracowników, a także wykazanie obrotów poniżej 50 mln euro lub sumy bilansowej poniżej 43 mln euro. Jeśli chodzi o spadek obrotów, ma być on taki sam, jak w przypadku mikrofirm i wynosić minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto przed podatkiem za okres od listopada 2020 do marca 2021. 3,5 mln zł to maksymalna kwota subwencji i 72 000 zł na jednego pracownika. Równocześnie należy pamiętać, że maksymalna kwota finansowania z obu tarcz na jednego pracownika nie może przekroczyć łącznej kwoty 144 000 zł.

Rozszerzenie listy branż objętych pomocą było bardzo wyczekiwanym przez przedsiębiorców ruchem. A czy faktycznie to pozwoli im przetrwać najbardziej niesprzyjające okoliczności, pokażą statystyki.

Czytaj także