Ubezpieczenie na życie–inwestycja, czy zbędny wydatek?

14 grudnia 2019
Ubezpieczenie na życie–inwestycja, czy zbędny wydatek?
Pracodawcy, chcąc zadbać o swoich pracowników, ale i zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania, umieszczają w ofercie benefitów pozapłacowych grupowe ubezpieczenie na życie za symboliczną opłatą. Dla jednych to tylko nic nieznaczący frazes, dla innych realna korzyść, która może przydać się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Przezorny zawsze ubezpieczony na życie
  • Papiery na wagę złota
  • Mądry Polak przed szkodą

Przezorny zawsze ubezpieczony na życie

Gdy dotyka nas zdarzenie losowe, jak śmierć, ciężka choroba, utrata pracy, czy nieszczęśliwy wypadek, każdy z nas chętnie przyjąłby pomoc. Poza niematerialnym pocieszeniem, którego oczekuje i wymaga większość poszkodowanych, ten konkretny produkt ubezpieczeniowy zagwarantuje finansowe wsparcie, które czasem okazuje się bezcenne. Pokrycie kosztów leczenia, odszkodowanie za zgon bliskiej osoby, ale i odpowiednio wysoka kwota za trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, a może świadczenie za urodzenie potomka. W zamian za drobną comiesięczną opłatę za „grupówkę”, zarówno my, jak i nasi bliscy otrzymamy pieniądze, które pomogą uporać się z prozą życia w obliczu przełomowych wydarzeń. Kto organizował pogrzeb, przechodził długotrwałą rehabilitację, czy kompletował wyprawkę dla noworodka, wie, że każdy grosz ulży domowemu budżetowi. Ważne również, że opłata, którą wnosimy na poczet składki ubezpieczeniowej, jest często zdecydowanie niższa w ramach grupowej polisy w pracy, niż koszty, które musielibyśmy ponieść, ubezpieczając się na własną rękę. Tutaj działa zasada–im więcej osób, tym taniej.

Papiery na wagę złota

Najważniejszą składową ubezpieczenia, na które zdecydowaliśmy się w pracy, są ogólne warunki ubezpieczenia, które wprost definiują, jaki jest zakres i warunki zawartej umowy. Kanały komunikacji z ubezpieczycielem, sposób zgłaszania zdarzeń, a także dane opiekuna z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego możemy się zwrócić z pytaniem–to informacje, które wyczytamy z otrzymanych od ubezpieczyciela dokumentów po zawarciu grupowego ubezpieczenia na życie. Wraz z podpisaniem deklaracji przystąpienia otrzymamy dowód ubezpieczenia w postaci polisy, a także swojego rodzaju wyciąg–skrót najważniejszych informacji liczbowych, nakreślających sumę ubezpieczenia, kwoty (zakres kwot) wypłacanych przez ubezpieczyciela świadczeń z podziałem na konkretne zdarzenia.

Mądry Polak przed szkodą

Wariantów i rozszerzeń polisy mającej chronić życie i zdrowie nasze i naszych bliskich jest,co najmniej tyle, ile towarzystw ubezpieczeniowych w Europie. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, warto zrobić ten ważny krok w kierunku zabezpieczenia się w ogóle. Przystąpienie lub skłonienie pracodawcy do zaoferowania „grupówki” sprawi, że Polak pracujący nie będzie mądry tylko po szkodzie.

Czytaj także