Ulgi w PIT 2020 związane z COVID-19

29 stycznia 2021
Ulgi w PIT 2020 związane z COVID-19
Jeszcze w ostatnich miesiącach starego, 2020 roku przepisy stanowiły, że odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegały tylko te darowizny w ramach walki z Covid-19, które zostały przekazane do 30 września 2020 roku. Ustawodawca wieszczył wówczas rychły koniec epidemii, która jednak ani myślała odpuszczać. W związku z niezmiennie panującą nieciekawą sytuacją uelastyczniono więc przepisy w taki sposób, by w zeznaniu podatkowym móc uwzględnić wszystkie środki przekazane aż do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii. Jeśli przyczyniłeś się do walki z koronawirusem w 2020 roku, sprawdź, co i jak możesz uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
  • Szybszy odlicza więcej
  • Co można odliczyć?
  • Bierz i rozliczaj!

Szybszy odlicza więcej

Jeśli interesuje nas wyłącznie miniony rok, to według znowelizowanych przepisów ustaw o PIT i CIT, wielkość odliczenia dla darowizn wygląda następująco:

 

Data przekazania darowizny                Wysokość odliczenia w PIT
do 30 kwietnia 200% kwoty darowizny
w maju 150%
od czerwca do września 100%
od października do grudnia 200%

 

Inaczej sytuacja wygląda w 2021 roku wraz z kolejnymi miesiącami, które równocześnie przynoszą realną szansę na uporanie się z pandemią, tym samym mając decydujący wpływ na wysokość odliczenia. I tak kwota przekazana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. będzie mogła być odliczona już tylko w 150% swojej wartości, a ta podarowana od 1 kwietnia do ostatniego dnia miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w 100%. 

Co można odliczyć?

Zanim zajmiesz się rozliczaniem, przeanalizuj katalog darowizn, które możesz uwzględnić w swoich rozrachunkach. Nie są to tylko przekazy pieniężne dla podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), placówek opiekującym się samotnymi matkami, kobietami w ciąży oraz bezdomnymi, a także domom pomocy społecznej itp. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), ale również darowizny rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego, czy własnego osocza.  Ostatnia wymieniona pozycja jest osobliwym przypadkiem wśród darowizn, której realną wartość kwotową poznasz, mnożąc ilość oddanej honorowo płynnej części krwi razy kwotę 130 zł, która jest ekwiwalentem pieniężnym ustanowionym przez Ministra Zdrowia za jeden litr tej zbawiennej substancji. Pamiętaj, że Twoja szlachetność musi zostać udokumentowana. Nie zapomnij, że podstawą do ujęcia w rozliczeniu jakichkolwiek darowizn finansowych jest potwierdzenie wpłaty na konkretny rachunek bankowy, na którym znajdzie się nie tylko sama kwota, adresat, ale i dane darczyńcy. Jeśli ofiarowałeś rzecz, to koniecznie pamiętaj o wzięciu od obdarowanego pokwitowania odbioru z Twoimi danymi i charakterystyką darowizny. Warto także zwrócić szczególną uwagę na jakość przekazanego sprzętu komputerowego. Fiskus uwzględni bowiem tylko ten, który był sprawny, kompletny i nowy lub prawie nowy, tzn. zakupiony maksymalnie do 3 lat przed datą przekazania. Ustawodawca przypomina ponadto, że ofiarowany sprzęt nie może zostać podwójnie odliczony np. w ramach ulgi na przeciwdziałanie COVID i jako darowizna sprzętu. A dwie różne darowizny ujęte w PIT? Z tym Urząd Skarbowy nie będzie problemu.

Bierz i rozliczaj!

Kiedy już uporasz się z katalogiem darowizn i uzbroisz się w pokwitowania, musisz wiedzieć, że odliczenia są możliwe nie tylko w najpopularniejszej deklaracji PIT-36 i jego wariancie PIT-36L, ale także w PIT-28, czy PIT-37. Jeśli wypełniasz PIT-28 i samodzielnie rachujesz zaliczki na podatek dochodowy, to również w ten sposób (miesięcznie lub kwartalnie) możesz uwzględnić darowiznę przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Natomiast zła wiadomość dla graczy giełdowych oraz czerpiących zyski ze sprzedaży nieruchomości. Zarówno PIT-38, jak i PIT-39 zostały wyłączone z wachlarza odliczeniowego w związku z Covid-19. Formalne rozliczenie darowizny będzie ważne tylko wtedy, gdy do naszego zeznania dołożymy wypełniony załącznik PIT/O. W zeznaniu można ująć zarówno darowiznę rzeczową, jak i pieniężną

Drogi Podatniku, jeśli zrobiłeś rachunek sumienia w związku z pandemią, możesz rozliczać PIT za 2020 rok i tym samym odetchnąć z ulgą.

 

Czytaj także