Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Na którą opcję się zdecydować?

1 stycznia 2020
Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Na którą opcję się zdecydować?
Spotykając się z zapytaniem, czy decydujesz się na umowę o dzieło, czy na umowę zlecenie, często wybierasz pierwszą z brzegu, gdyż nie zdajesz sobie tak naprawdę sprawy z różnicy, która dzieli obie opcje. By uniknąć niechcianych konsekwencji karno-skarbowych związanych z nieprawidłowym doborem formy umowy, zapoznanie się ze specyfiką tych dwóch opcji staje się koniecznością. Rozsądek nakazuje, by rozważnie wybierać formę kontraktu między stronami, a intuicja podpowiada, że wiedzy z pogranicza prawa i podatków nigdy za wiele.
  • Rezultat wieńczy dzieło… umowę o dzieło
  • Czas na czynności ci zleci
  • Prawo do wiedzy

Rezultat wieńczy dzieło… umowę o dzieło

Zarówno dzieło, jak i zlecenie należą do umów cywilno-prawnych. Dzieło jednak jest tym rodzajem kontraktu, który chętniej wybierzesz, gdy jesteś twórcą, rzemieślnikiem, artystą. Wytwór, czyli rzeczone dzieło jest tym, czego finalnie oczekuje zlecający, a za czego wytworzenie jest w umowie określona konkretna zapłata. Ekscentryczny mebel, artykuł na zadany temat, a nawet suknia balowa uszyta według wytycznych. To wszystko nosi miano wytworu, będącego przedmiotem umowy o dzieło. Jak w wielu sytuacjach–finał bywa tu najważniejszy. Konkretny namacalny rezultat jest świadectwem realizacji warunków umowy. Umowa o dzieło nazywana również umową rezultatu, nie nakłada na zlecającego obowiązku odprowadzenia składek do ZUS i stwarza większe możliwości reklamacyjne, co otrzymanego dzieła. To zasadnicza różnica dzieląca ją od zlecenia.

Czas na czynności ci zleci

Z kolei na umowę zlecenie zdecydujesz się, gdy czynność określona w zleceniu wymaga dłuższego zaangażowania. Czas gra tu zasadniczą rolę, mniejsze znaczenie ma zaś rezultat. Sam fakt wykonywania zadanych działań będzie wystarczający. By jednak umowa była satysfakcjonująca dla obu stron, zleceniobiorca otrzymuje umówioną zapłatę (minimalna stawka godzinowa 13,70 zł), a zleceniodawca należytą staranność podjętych działań i osobiste zaangażowanie drugiej strony. Innymi słowy–umowa zlecenie to czynność prawna w zamian za określone świadczenie. Ten rodzaj umowy wymaga odprowadzenia przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zapłaty podatku dochodowego. Ważną informacją dla stron umowy zlecenia może być fakt, że wypowiedzenie jej jest znacznie prostsze (bez podania przyczyny w każdej chwili), niż w przypadku umowy o dzieło.

Prawo do wiedzy

Obie cywilnoprawne, w obu przypadkach mamy obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (o 20% i o 50%, gdy przekazujemy prawa autorskie) i wreszcie w obu są te same zasady opodatkowania (18% do 200 zł wynagrodzenia i 20% powyżej tej kwoty). Jest jednak wiele istotnych różnic, które zna z pewnością niejeden dziennikarz, czy zaprawiona w bojach krawcowa.

Czytaj także