Usługi online w tarczy antykryzysowej. O pomocy państwa przez internet w dobie koronawirusa.

7 maja 2020
Usługi online w tarczy antykryzysowej. O pomocy państwa przez internet w dobie koronawirusa.
Zmuszeni sytuacją przedsiębiorcy w dużej mierze przenieśli biznes do sieci. Większość transakcji odbywa się przez internet, spotkania są online, a rozmowy telefoniczne, czy telekonferencje zastąpiły osobiste negocjacje, czy wizytę u partnera handlowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, twórcy tarczy antykryzysowej również niektóre z usług udostępnili online. Sprawdź, co załatwisz bez wychodzenia z domu.
  • Umorzenie zaległości podatkowej
  • Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych
  • Rozłożenie na raty należności podatkowych
  • Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
  • Zrób sobie urząd w domu

Umorzenie zaległości podatkowej

Zaległość podatkowa to nic innego jak niezapłacony podatek, opłata prolongacyjna, czy odsetki za zwłokę. By umorzyć powstałe zobowiązania, należy za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożyć wniosek elektroniczny. Samo dokonanie zgłoszenie i spełnienie wymogów formalnych nie gwarantuje jednak pozytywnego finału, gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a ostateczna decyzja ma charakter uznaniowy. Czynnikiem przesądzającym o losach wniosku jest tzw. “ważny interes publiczny” lub “ważny interes podatnika”. To enigmatyczne i pojemne pojęcia, które mogą wiązać się np. z utratą możliwości zarobkowania przez wnioskodawcę, czy losowa utrata majątku. Dodatkowo musisz wiedzieć, że zaległości, jak i odsetki nie muszą zostać umorzone w całości, a jedynie w uznanej przez decydentów części. Zatem o losach wniosku o umorzenie zaległości podatkowej przesądzi odpowiednia, wyczerpująca i przekonująca argumentacja podatnika, poparta dowodami papierowymi. O technicznych szczegółach wnioskowania przeczytasz na oficjalnej stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek.

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Analogicznie, czyli online możesz postąpić w przypadku terminu zapłaty należności podatkowych (podatku, zaległości, odsetek). Wniosek złożony online, za pośrednictwem uprawnionego podpisu, czy profilu, skieruje cię na drogę ku odroczeniu. Przesunięcie spłaty należności leży w gestii urzędu. Tak, jak i w przypadku umorzenia zaległości, tak i w kwestii odroczenia, obowiązuje ta sama zasada, opisana na rządowej stronie w sposób następujący: “Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do odroczenia płatności, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak zapłata podatku wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.” Wspomniany ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny gra tu zasadniczą rolę, a wyczerpująca argumentacja przybliża do odroczenia terminu spłaty należności. Kiedy, jak i gdzie postąpić z gotowym wnioskiem, dowiesz się pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek.

Rozłożenie na raty należności podatkowych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w trudnej sytuacji, lecz masz tylko chwilowy zastój w interesie, zawnioskuj online o rozłożenie na raty należności. Złożenie dokumentu jest zdecydowanie lepszym wyjściem niż przeoczenie terminu płatności i narażanie się na kary, czy odsetki za nieterminową wpłatę. Profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny zapewni ci dostęp do tej elektronicznej usługi. Pozytywna decyzja urzędników skutkuje rozłożeniem zobowiązań na co najmniej dwie raty i przesunięciem terminu ich spłaty. Kierując się ważnym interesem publicznym i podatnika, urząd przesądzi o losach twojego wniosku. Uznaniowy charakter decyzji zostaje podtrzymany, zatem sam elektroniczny dokument nie gwarantuje oczekiwanego przez wnioskodawcę finału.

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Jeśli prognozujesz, że Twój dochód będzie niewspółmierny do zaliczek pobieranych obecnie na poczet podatku, możesz zawnioskować online o ich obniżenie lub anulowanie. Posiadając profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny składasz dokument, który pomoże urzędnikom w podjęciu decyzji o ograniczeniu wysokości zaliczek na podatek w danym roku podatkowym. Dotyczy to, zarówno podatku PIT, jak i CIT. Decyzja jest uznaniowa i uzależniona od odpowiedniej argumentacji. Wykazując, że firma będzie wykazywać niższe lub zerowe przychody w drugiej części roku, masz szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dołączając adekwatną dokumentacją, potwierdzającą ten stan rzeczy, znacząco przybliżasz się szczęśliwej finalizacji sprawy. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie poboru zaliczek dotyczy przyszłych zobowiązań, a nie tych zaległych.

Zrób sobie urząd w domu

Sytuacja wielu polskich przedsiębiorców jest trudna. Choć nie zawsze musi mieć to wymiar spektakularnej porażki i zamknięcia biznesu, to warto dowiadywać się o instrumentach, które mogą odciążyć nieco zaniepokojonych właścicieli firm. Choć to pomoc o charakterze uznaniowym, obarczona wieloma wymogami, o których więcej na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl, to zawsze warto spróbować. To nic nie kosztuje, odbywa się bez wizyty w urzędzie i z pewnością nie zaszkodzi. Pytanie, czy pomoże, należy już zadać tym, którym udało się uzyskać pożądany rezultat podatkowy.

Czytaj także