Utarczki o tarczę. Co zakłada program antykryzysowy dla polskich przedsiębiorców?

23 marca 2020
Utarczki o tarczę. Co zakłada program antykryzysowy dla polskich przedsiębiorców?
W obliczu pandemii koronawirusa widmo kłopotów finansowych gospodarki światowej, w tym polskiej jest nieuniknione. To, jaka będzie ich skala, zależy od działań podjętych przez przywódców poszczególnych państw. Rząd polski proponuje kilka rozwiązań, które budzą ogromne emocje, wielu też pokłada w nich nadzieję na lepsze jutro. Niektóre z punków są na razie w fazie zapowiedzi, inne zaś mają lada dzień wejść w życie. Pakiet ustaw mający ograniczyć skutki epidemii ma zostać przygotowany do piątku z dużą szansą na przyjęcie. Sprawdź, które z propozycji zawartych państwowym programie Tarcza Antykryzysowa mogą realnie pomóc przedsiębiorcom, a które można zwyczajnie włożyć między bajki.
  • Mnożenie przez dzielenie
  • Wyrok odroczony

Mnożenie przez dzielenie

Rządowy program pomocowy zakłada 5 głównych obszarów działania, który rysuje się następująco. Władze postawiły na Bezpieczeństwo pracowników, na które przeznaczą 30 mld zł, a także na Finansowanie przedsiębiorstw w kwocie 74 mld zł, Ochronę zdrowia o wartości 7,5 mld zł, ale i 70,3 mld zł na Wzmocnienie systemu finansowego, czy wreszcie Program inwestycji publicznych, na który wyłożą 30 mld zł.

Wyrok odroczony

W obszarze Finansowanie przedsiębiorstw pakiet zakłada bezprowizyjne odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące wraz z możliwością rozłożenia tej późniejszej spłaty na raty. ZUS na swojej stronie (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842) definiuje, czego może oczekiwać przedsiębiorca dotknięty kryzysem koronawirusowym:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 

Ten punkt założeń został skrytykowany przez Prezydenta, który namawia o całkowite anulowanie składek za trzymiesięczny okres tym firmom, których przychody zmalały o 50% w stosunku do lutego. O ostatecznym kształcie zapisów dowiemy się w najbliższych dniach.
Oznacza to, że koszty, które należą do grona stałych opłat przedsiębiorców, zostaną tymczasowo zawieszone lub zniesione. Ma to pomóc przetrwać najgorszy czas firmom i nieco ulżyć uszczuplonym przez pandemię finansom. Jest oczywiście lista formalności, których należy dokonać, by móc odetchnąć przez trzymiesięczny okres. Należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie internetowej ZUS-u, inny dla firm prowadzących pełną księgowość, a inny dla tych, którzy zdecydowali się na wersję uproszczoną rozliczania. Z uwagi na stan epidemii, instytucja rekomenduje elektroniczne złożenie wniosku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub, w ostateczności pocztą tradycyjną lub osobiście. Wniosek ten musi zawierać uzasadnienie chęci skorzystania z opcji odroczenia płatności, a także skan lub kopię dokumentów sprawozdania finansowego za rok 2018, lub poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych). Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje udzielenie wsparcia w ramach pomocy publicznej. A to z kolei wiąże się z koniecznością wypełnienia i odesłania oryginałów podpisanych dodatkowych dokumentów w postaci umowy i innych, wynikających z tej pomocy. Nieodnotowanie wpływu dokumentów zostanie uznane za niezawarcie umowy i będzie równoznaczne z naliczeniem odsetek od kwoty udzielonego wsparcia.

Pamiętaj, że skorzystanie z pomocy publicznej warunkowanie jest kwotą otrzymaną w ostatnich 3 latach w jej ramach, która wynosi 200 tysięcy euro. Przekroczenie tej kwoty automatycznie wyłączą cię z grona beneficjentów tarczy antykryzyowej w ramach pakietu dla przedsiębiorców.

Choć szacuje się, że na realizację programu antypandemicznego rząd będzie musiał wydać nieco ponad 200 miliardów złotych, to nikt dziś tak naprawdę nie wie, jakie mogą być skutki pandemii w gospodarce. Rzesza ekonomistów twierdzi, że to pobożne życzenia, które w rzeczywistości mogą znacznie bardziej obciążyć budżet państwa, niż przedstawione szacunki. Zatem rodzi się pytanie: czy obecny i przyszły kryzys ekonomiczny to efekt koronawirusa, czy może niedoszacowania nakładów na przedsiębiorczość w ostatnich latach? Motor napędowy polskiej gospodarki jest zarażony i doraźna kwarantanna finansowa najprawdopodobniej skończy się dla wielu biznesów hospitalizacją.

Czytaj także