Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych–instrukcja krok po kroku.

10 lipca 2020
Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych–instrukcja krok po kroku.
Przepisy regulujące obowiązek zgłoszenia nowopowstałych spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zostały ogłoszone 13 października 2019 roku. Wszystkie spółki utworzone po dacie wejście regulacji w życie, mają 7 dni od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na dokonanie zgłoszenia beneficjentów.  Z kolei właściciele wszystkich spółek powstałych przed 13 października 2019 r. powinny  datę 13 lipca 2020 r.  na czerwono zapisać w kalendarzu powinności podatkowych. Otóż na ten dzień przewidziano ostateczny termin na zameldowanie się w CRBR. Jeśli więc posiadasz spółkę powstałą przed 13 października 2019 r., upewnij się, że wypełniłeś ten obowiązek. Jeśli nie, poniższa instrukcja pokaże Ci, jak krok po kroku przejść przez internetowy system rejestracji.
  • Krok 1 Utwórz zgłoszenie
  • Krok 2 Podaj NIP i wybierz formę organizacyjną spółki
  • Krok 3 Wybierz zgłoszenie
  • Krok 4 Podaj dane spółki
  • Krok 6 Sprawdź i wydrukuj UPO

Krok 1 Utwórz zgłoszenie

By rozpocząć swoją przygodę z rejestracją w CRBR, wejdź na stronę oficjalnego Portalu Podatkowego dostępną pod linkiem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Następnie kliknij w środkowe okienko z napisem
Utwórz zgłoszenie. W tym miejscu zarówno zgłosisz się jako nowy podmiot, jak i dokonasz korekty wysłanego już zgłoszenia. Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany w ePUAP, będziesz mógł za ich pomocą podpisać zgłoszenie. 

Krok 2 Podaj NIP i wybierz formę organizacyjną spółki

Kolejny krok wiąże się z obowiązkiem podania numeru NIP Twojej spółki oraz wybrania właściwej formy organizacyjnej z opcji dostępnych na liście rozwijanej. Po uzupełnieniu niezbędnych informacji kliknij przycisk Dalej, by przejść do następnego etapu. 

Krok 3 Wybierz zgłoszenie

W kolejnym kroku wybierz datę zdarzenia (bieżącą datę wpisu) i kliknij niebieski przycisk Utwórz nowe zgłoszenie.

Krok 4 Podaj dane spółki

Obowiązkiem każdej osoby dokonującej wpisu jest podanie kompletnych danych identyfikacyjnych spółki. Należy podać KRS, nazwę spółki oraz aktualny adres siedziby. Są to pola wymagane, by móc przejść do następnego kroku.


Krok 5 Podaj dane reprezentanta

Równie istotne co dane spółki będą też dane identyfikacyjne jej reprezentanta, bądź beneficjenta. By móc dodać właściwą osobę, kliknij na górze formularza niebieski przycisk Dodaj beneficjenta/reprezentanta. W zależności od wybranej roli należy wskazać odpowiedni charakter (bezpośrednie uprawnienia właścicielskie/pośrednie uprawnienia właścicielskie/inne uprawnienia/reprezentant) oraz rodzaj uprawnień z listy rozwijanej.. By usunąć osobę z rejestru, kliknij Usuń beneficjenta/reprezentanta. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy zaznaczyć pole poświadczające zapoznanie się z klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po podaniu kompletu danych klikamy niebieski komunikat Dodaj informację o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/ informację o reprezentacji. Jeśli żadna z podanych informacji nie budzi twoich wątpliwości, śmiało kliknij niebieski przycisk Dalej.


Krok 6 Podpisz zgłoszenie

Po uzupełnieniu niezbędnych danych, jej końcowym etapem jest wyświetlenie podsumowania podanych przez Ciebie informacji. Na tym etapie możesz go jeszcze edytować. Jeśli nie masz takiej potrzeby, jesteś pewny wskazanych danych, klikasz niebieski przycisk Podpisz dokument.


Podpisu możesz dokonać, logując się na Profil Zaufany przez podanie nazwy użytkownika, bądź adresu e-mail lub przy pomocy banku. Podpis kwalifikowany również umożliwia proces podpisywania zgłoszenia do CRBR.

Po dokonaniu weryfikacji podanych informacji, naciśnij niebieski przycisk Akceptuj

Krok 6 Sprawdź i wydrukuj UPO

Na końcowym etapie, otrzymujesz numer referencyjny, który posłuży Ci do sprawdzenia statusu zgłoszenia oraz pobrania UPO. W tym celu należy podać adres mailowy, na który zostanie wysłana kopia potwierdzenia rejestracji oraz kliknąć przycisk Wyślij.

Jeśli twoje zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowanie, otrzymasz komunikat o poprawnym przetworzeniu dokumentów, a także będziesz miał możliwość pobrania UPO, po kliknięciu przycisku Pobierz UPO. Teraz możesz być pewien, że wypełniłeś swój obowiązek.

Czytaj także