Wpisanie do rejestru VAT nowego przedsiębiorstwa. Zmiany w 2017 roku

5 lipca 2017
Wpisanie do rejestru VAT nowego przedsiębiorstwa. Zmiany w 2017 roku
Od 1 stycznia 2017 roku naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odmówić rejestracji lub wykreślenia firmy z rejestru VAT.
  • Dlaczego urząd skarbowy może nie wpisać firmy do rejestru VAT?
  • Wizytacja urzędników z US w siedzibie firmy

Wniosek VAT-R, o dopisanie do rejestru czynnych podatników VAT, może zostać odrzucony w sytuacji gdy:

  • podane dane są błędne lub fałszywe
  • firma, której dotyczy wniosek nie istnieje.

Co więcej naczelnik US nie musi zawiadamiać o swojej decyzji jeśli:

  • mimo podjętych i udokumentowanych prób kontakt z wnioskodawcą lub jego pełnomocnikiem jest niemożliwy
  • ani wnioskodawca, ani jego pełnomocnik nie stawili się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Dlaczego urząd skarbowy może nie wpisać firmy do rejestru VAT?

Zgodnie z nowym prawem, od początku tego roku każdy wniosek VAT-R musi zostać zweryfikowany. Jeżeli podczas sprawdzania danych, zaistnieje którykolwiek z powyższych przypadków, firma nie zostanie wpisana do rejestru VAT.

Wprowadzone regulacje dotykają również pełnomocników. Jeśli złoży wniosek o rejestrację w imieniu przedsiębiorcy, będzie odpowiadał z nim solidarnie do kwoty pół miliona złotych za zaległości podatkowe, jeśli te powstaną w ciągu pół roku od dnia rejestracji. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, w której powstanie zaległości nie będzie wynikało z nierzetelnego rozliczania podatku, spowodowanego chęcią uzyskania korzyści majątkowych.

Wizytacja urzędników z US w siedzibie firmy

Do końca 2016 roku każdy przedsiębiorca, który złożył w urzędzie skarbowym wypełniony druk VAT-R mógł zostać wpisany do rejestru podatników już kolejnego dnia. Obecnie oczekiwanie na włączenie do rejestru VAT może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli naczelnik US nie będzie miał podstaw by wątpić w rzetelność danych firmy zawartych w deklaracji, może zarejestrować ją od ręki. Jeśli jednak takie wątpliwości się pojawią, będzie zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, co w praktyce może oznaczać wizytę urzędników w siedzibie firmy.

To z kolei może rodzić problem dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z biur wirtualnych. Praktyka pokazuje, że US zdarzało się wydawać odmowne decyzje dotyczące rejestracji jako czynny podatnik VAT tym firmom, których siedzibami były wirtualne biura.

Czytaj także